Dlaczego recykling jest niezbędny?

31 marca 2015
Posted in Recykling
31 marca 2015 Esbud

Recykling to jedna z wielu metod ochrony środowiska naturalnego. To kolejna dziedzina życia, która przybyła do Polski z zachodu i coraz mocniej zakorzenia się w świadomości społeczeństwa. Jego celem jest ochrona naturalnych surowców i zadbanie o to, by ich zużycie było jak najbardziej zminimalizowane. Skupia się zatem na powtórnym przetwarzaniu tego, co można ponownie wykorzystać. Dlaczego recykling stanowi coś niezbędnego?

Recykling jest potrzebny przede wszystkim ze względu na środowisko. Uniemożliwia on przepełnienie się składowisk odpadów. By zmniejszyć ich niepożądane działania dla środowiska, wysypiska muszą być odpowiednio zabezpieczone. Niektóre z wyrzucanych rzeczy, wpływają niezwykle szkodliwie na środowisko i na człowieka.

Przedmioty takie jak baterie, akumulatory, stare żarówki czy lekarstwa to zaledwie kilka przykładów odpadów, zawierających wiele niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska naturalnego substancji. Toksyczne środki, powstałe w wyniku reakcji zachodzących pomiędzy źle składowanymi odpadami, mogą przedostać się do wody czy do gleby. Dodatkowo nadmiar zgromadzonych w jednym miejscu śmieci, które powinny być poddane recyklingowi, może zacząć wytwarzać różnego rodzaju łatwopalne gazy. W momencie ich wybuchu, do środowiska dostaje się szkodliwy pył. Problem stanowią również odpady organiczne stające się pożywieniem dla wielu przenoszących choroby zwierząt, które mają bezpośredni kontakt ze szkodliwymi drobnoustrojami znajdującymi się na wysypisku.

Zaletą recyklingu jest z pewnością kwestia finansowa. Duży procent wytwarzanych śmieci każdego dnia stanowią surowce wtórne, nadające się do ponownego użycia, co pozwala na znaczną oszczędność. Proces pozyskiwania surowca jest znacznie droższy niż wtórne przetworzenie np. metalu, szkoła, tworzyw sztucznych czy tektury.

Segregacja każdego z surowców to inna wymierna korzyść dla człowieka i środowiska. Tego, dlaczego recykling jest czymś niezwykle ważnym i pożytecznym, można dowiedzieć się z liczb. Tona zebranej w niebieskim zazwyczaj kontenerze makulatury, stanowi surowiec równy liczbie 17 drzew. Recykling makulatury pozwala na wytworzenie przedmiotów takich jak zeszyty czy teczki. Z kolei tona szkła stanowi surowiec umożliwiający wytworzenie około 3000 butelek półtoralitrowych. Blisko 100 polarów można uzyskać dzięki przetworzeniu tony plastikowych butelek, a z takiej samej ilości zużytej folii można wytworzyć kolejnych kilkadziesiąt tysięcy nowych toreb, które na co dzień są przydatne podczas zakupów. Te liczby mówią same za siebie. Recykling umożliwia dodatkowo znaczącą oszczędność energii.

Moda na recykling coraz mocniej przenika do świadomości społeczeństwa w Polsce. Proces ten niesie za sobą niezliczoną ilość korzyści – wpływa pozytywnie na zdrowie człowieka i stan środowiska naturalnego oraz uniemożliwia całkowite pogrążenie się we wciąż przybywających odpadach. Świadomość ekologiczna jest rzeczą ważną, dlatego z powodzeniem powinno się uczyć o tym w szkołach. Natura codziennie obdarza człowieka swoim bogactwem. Warto zatem dbać o nią każdego dnia, sprawiając, że recykling będzie czymś zupełnie naturalnym.

Czytaj też:

Zużyte tonery i ich recykling

Recykling świetlówek i żarówek

Mała guzikowa bateria srebrowa dużym zagrożeniem

Przeczytaj inne:
kara-za-wyrzucanie-smieci-w-niedozwolonych-miejscach
Czym grozi podrzucanie śmieci w niedozwolonych miejscach?

odpady-medyczne
Jak segregować odpady medyczne?

tajne-dokumenty-utylizacja-niszczenie
Jak tajne informacje przechowują firmy?

Zamknij