Gdzie można oddać zużyty sprzęt elektroniczny?

11 marca 2015
Posted in Recykling
11 marca 2015 Esbud

Świat od wielu lat stoi przed wyzwaniem zatrzymania narastającego problemu, jakim są wszelkiego rodzaju odpady – papier, tworzywa sztuczne czy też szkło. Od 2005 roku obowiązek segregacji obowiązuje również elektrośmieci, czyli wszelkiego rodzaju urządzenia elektryczne i elektroniczne, działające na prąd lub baterie.

Recykling tego typu odpadów istotny jest przede wszystkim z punktu widzenia wysokiej szkodliwości dla środowiska – znajduje się w nich wiele toksycznych, niebezpiecznych substancji. Ponadto pozostawienie elektrośmieci samym sobie w dużej mierze może naruszyć ekosystem, na przykład poprzez zakażenie gleb, wód czy powietrza freonem, który wydobywa się z lodówki lub klimatyzatora. Do szkodliwych substancji zawartych w odpadach elektrycznych i elektronicznych można zaliczyć także:

  • związek boru, znajdujący się w komputerach,
  • chrom, używany do powlekania metalowych elementów,
  • ołów, znajdujący się akumulatorach,
  • PCB, używany w latach 1950 – 1980 jako olej elektroizolacyjny w transformatorach, kondensatorach, czy wyłącznikach,
  • kadm, stosowany w bateriach,
  • rtęć, która jest zawarta w świetlówkach oraz termometrach.

Większość z tych substancji jest przyczyną wielu poważnych chorób nowotworowych i układu neurologicznego, nadciśnienia, osłabienia odporności, a także zaburzeń wzroku, słuchu i koordynacji. W związku z tak wysoką szkodliwością takich odpadów, 29 lipca 2005 roku wcielono w życie ustawę o ZSEE, według której za nieprzestrzeganie prawa o segregacji elektrośmieci, grozi grzywna nawet o wysokości 5 tysięcy złotych.

Elektrośmieci stanowią odpady, obok papieru, tworzyw sztucznych czy szkła, typowe dla gospodarstw domowych. Z czasem wszelkiego rodzaju urządzenia, z których korzysta się w życiu codziennym, ulegają zużyciu, zepsuciu czy też po prostu zastępowane są przez nowe, nowocześniejsze. Elektrośmieci, które znaleźć można w domach dzielą się na 10 grup – ich znajomość może się okazać przydatna w procesie segregacji.

Co zatem należy zrobić z niepotrzebnym już sprzętem? Możliwości jest wiele. Przede wszystkim tego typu odpady nie wyrzuca się do śmietników znajdujących się pod blokiem czy domem. Można na przykład oddać je w sklepie z urządzeniami elektronicznymi. Często kupując nowy sprzęt, można u sprzedawcy pozostawić stary. Miejscem, w którym również przyjmuje się elektrośmieci są punkty gminne. Nie można także zapominać o certyfikowanych zakładach przetwarzania odpadów zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych przygotowanych do recyklingu tego typu odpadów. Wszystkie formy oddawania elektrośmieci są bezpłatne, pozostaje tylko kwestia dostarczenia urządzenia na właściwe miejsce.

Poważne podejście do segregacji oraz recyklingu odpadów staje się naprawdę istotne, biorąc pod uwagę dzisiejsze realia i tony, które wytwarzane są każdego roku. Ma to niebagatelny wpływ na środowisko, a co za tym idzie – również na zdrowie żyjących na ziemi ludzi. Dlatego tak ważne jest pozostawianie zepsutego, niepotrzebnego sprzętu elektronicznego czy też elektrycznego w miejscach do tego przeznaczonych.

Skorzystaj z naszych usług

ODBIÓR ELEKTROŚMIECI

Czytaj też:

Problemy z elektrośmieciami

Recykling urządzeń klimatyzacyjnych

Recykling świetlówek i żarówek

Przeczytaj inne:
symbole na plastikowych butelkach
Język recyklingu, czyli o symbolach odzysku

Drugie życie szklanych butelek

niezdrowe-plastikowe-opakowania
Czy plastikowe opakowania są dla nas bezpieczne?

Zamknij