Odpady przemysłowe – “niezniszczalny” problem

24 października 2016
24 października 2016 admin

Rozwój przemysłu wpłynął na polepszenie komfortu naszego życia, ale też na zwiększenie ilości odpadów, które stały się problemem dla środowiska naturalnego. Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku każda firma produkująca odpady przemysłowe musi je zagospodarować – samodzielnie lub za pośrednictwem specjalizującego się w takich działaniach przedsiębiorstwa zewnętrznego.

Czym są odpady przemysłowe?

To odpady, które powstają na skutek działalności gospodarczej i dlatego nie można całkowicie uniknąć ich wytwarzania. Zalicza się do nich np. odpady z energetyki, hutnictwa, wydobywcze, ale także te powstałe w warsztatach samochodowych czy zakładach budowlanych.

Ta kategoria jest na tyle rozległa, że Minister Środowiska w 2001 roku wydał rozporządzenie grupujące odpady przemysłowe na 20 kategorii. Do każdej z nich przynależą te charakteryzujące się podobnymi cechami, źródłem powstawania i składnikami określającymi stopień ich szkodliwości. Pośród tych dwudziestu grup znajdują się między innymi: odpady z przetwórstwa drewna oraz produkcji płyt i mebli, przeróbki ropy naftowej, procesów termicznych czy procesów hydrometalurgii metali niezależnych.

Niebezpieczeństwo dla środowiska

Większości odpadów przemysłowych nie można ponownie wykorzystać, a według danych GUS w 2013 roku wytworzono ich i składowano ponad 1690 milionów ton – z pominięciem odpadów komunalnych. Ta liczba stale rośnie, a wiele z nich ma właściwości czyniące je szczególnie niebezpiecznymi: są łatwopalne, reaktywne, podatne na korozję, a przez to trudne do składowania. Z tego powodu przed utylizacją powinno się je unieszkodliwić, by nie zagrażały środowisku, ludzkiemu zdrowiu oraz życiu.

Utylizacja odpadów przemysłowych

Prawo zobowiązuje firmy do odpowiedniego magazynowania odpadów przemysłowych. Trzeba przechowywać je pod zadaszeniem, w odpowiednich pojemnikach oznakowanych kodami. Jeśli przedsiębiorstwo nie ma warunków do ich składowania, musi zawrzeć umowę z zewnętrznym zakładem zajmującym się utylizacją odpadów przemysłowych. Dzięki temu można mieć pewność, że zostaną zniszczone w bezpieczny sposób, a ich niewielka ilość będzie ponownie wykorzystywana w budownictwie i robotach inżynieryjno-drogowych.

Odpowiednie postępowanie z tym szczególnym rodzajem zanieczyszczeń nierzadko wymusza na przedsiębiorcach zatrudnienie firmy zewnętrznej, która profesjonalnie zajmie się ich utylizacją. Wytwórcy odpadów powinni zadbać o prawidłowy przebieg procedury – zgodny z wymaganiami Prawa Ochrony Środowiska i Ustawy o Odpadach. Wybrane przedsiębiorstwo musi posiadać certyfikaty upoważniające je do utylizacji odpadów przemysłowych i wystawić dokument potwierdzający ich odbiór. Ze względu na rygorystyczne wymogi prawne przed rozpoczęciem współpracy należy dokładnie zweryfikować firmę zewnętrzną, co pozwoli wybrać profesjonalnego usługodawcę.

, , ,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *