Recykling elektroniki – na czym polega?

28 października 2015
Posted in Recykling
28 października 2015 Esbud

Wzrost gospodarczy i rozwój technologii informatycznych powoduje nadmierną produkcję, a co za tym idzie także i sprzedaż sprzętu elektronicznego i elektrycznego na całym świecie. To powoduje generowanie ogromnej ilości odpadów elektrycznych i elektronicznych, dlatego w ostatnim czasie bardzo ważną kwestią ochrony środowiska stał się recykling e-odpadami.

E-odpady należą do grupy niebezpiecznych odpadów ze względu na zawartość różnorodnych składników toksycznych. Mogą one powodować choroby i zatrucia, a także prowadzić do skażenia gleby i upraw rolnych. Szacuje się, że tylko w Unii Europejskiej powstaje około 8 mln ton odpadów elektryczny i elektronicznych w ciągu roku. Chęć posiadania przez ludzi najnowszych technologii powoduje, że średnio co 5 lat wymieniają oni komputer. Recykling e-odpadów ma za zadanie ograniczenie ilości składowych odpadów i wyeliminowanie ryzyka dostania się niebezpiecznych substancji do ziemi.

Do recyklingu odpadów elektronicznych i elektrycznych stosuje się najczęściej obróbkę mechaniczną i separację fizyczną. Metody te są proste i związane z niską szkodliwością dla środowiska. Pierwszym etapem jest demontaż urządzeń i podzielenie poszczególnych ich elementów na grupy takie jak metale, tworzywa sztuczne, papier, drewno, szkło, elementy elektroniczne czy odpady o charakterze niebezpiecznym. Część elementów może być ponownie wykorzystana lub poddana procesowi recyklingu. Elementy zawierające metale poddawane są rozdrobnieniu i dalszej obróbce fizycznej, a także procesom hydrometalurgicznym.

Odpady poddaje się także separacji magnetycznej, elektrostatycznej i prądowo-wirowej, w wyniku których otrzymuje się żelazo, frakcję nieżelazną i niemetaliczną. Następnie grupę metaliczną poddaje się kolejnym obróbkom i separacji, dzięki czemu otrzymuje się metale takie jak miedź, srebro, glin czy pallad. Dzięki procesom recyklingu e-opadów otrzymuje się surowce, które wykorzystuje się do produkcji innych rzeczy. Zmielone tworzywa sztuczne pochodzące ze sprzętu z gospodarstw domowych wykorzystuje się do produkcji kołpaków samochodowych. Złoto, platynę, srebro czy miedź, którą wyseparować można na przykład z telefonów komórkowych używa się do produkcji plomb dentystycznych, instrumentów muzycznych .

Recykling sprzętu elektronicznego i elektrycznego jest ważnym elementem gospodarki świata. Odzyskanie jak największej ilości poszczególnych elementów i użycie ich do produkcji nowych rzeczy pozwoli na zmniejszenie ilości zalegającego sprzętu na wysypiskach. Warto swój stary sprzęt elektroniczny i elektryczny oddać firmie zajmującej się recyklingiem e-odpadów, która wykorzysta sprawne elementy, a niedziałające zutylizuje w bezpieczny sposób.

Skorzystaj z naszych usług !

ODBIÓR ELEKTROŚMIECI

Czytaj też:

Co zrobić ze starymi płytami CD i DVD?

Gdzie można oddać zużyty sprzęt elektroniczny?

Recykling elektroniki na czym polega?

 

Przeczytaj inne:
choinka-gdzie-wyrzucic
Poświąteczna choinka – co z nią zrobić?

ile trwa rozklad smieci
Życie śmieci – jak długo rozkładają się odpady?

stary-czujnik-do-dymu
Przyrządy do nadzoru i kontroli a ich recykling

Zamknij