Zniesienie opłaty recyklingowej od 2017 roku

25 marca 2015
25 marca 2015 Esbud

Na mocy ustawy z 2005 roku Ministerstwo Środowiska wprowadziło tak zwaną opłatę recyklingową. Był to efekt nadmiernego w tamtym czasie sprowadzania pojazdów z zachodu – pobierane opłaty miały być przeznaczone na budowę systemu przetwarzania pojazdów wycofanych z użytku. Kwota, którą należało uiszczać za wprowadzenie pojazdu na teren kraju wynosiła aż 500zł.

Unia Europejska, która wymogła powstanie takiej ustawy w trosce o środowisko, stwierdziła, że została ona jednak stworzona niezgodnie z prawem. Powinna bowiem dotyczyć tylko producentów samochodów i dużych importerów, a pomijać indywidualnych importerów pojazdów – tego przepisy nie zapewniały. UE miała także wątpliwości co do wysokości opłaty, która została uznana za niewspółmierną do kosztu złomowania pojazdu.

Ustawa w takim kształcie za niecałe 2 lata przestanie obowiązywać. Od 2017 roku w życie wchodzą nowe przepisy dotyczące opłaty recyklingowej. Indywidualni importerzy, producenci samochodowi oraz duzi importerzy zostaną zwolnieni z wyżej wymienionej opłaty. Jednak na tym zmiany się nie kończą. Producenci i importerzy, którzy wprowadzają na rynek ponad 1000, przede wszystkim nowych, pojazdów będą zobowiązani do stworzenia co najmniej trzech stacji demontażu lub punktów zbierania pojazdów w każdym województwie. Jak łatwo policzyć, będzie to co najmniej 48 stacji lub punktów, usytuowanych w różnych miastach. Jeśli chodzi o producentów i importerów, którzy sprowadzają z zagranicy poniżej 1000 pojazdów rocznie, ustawa mówi o zapewnieniu co najmniej 3 stacji demontażu lub punktów zbierania pojazdów.

Kolejna zmiana dotyczy stacji demontażu, które przyjmując pojazd wycofany z użytku, nie będą mogły pobierać opłat od jego właściciela. Warunkiem jest, aby pojazd był zarejestrowany w kraju Unii Europejskiej lub EOG (Europejski Obszar Gospodarczy). Ostatni punkt dotyczy możliwości cofnięcia pozwolenia na prowadzenie firmy recyklingowej. Może to nastąpić, gdy dany przedsiębiorca wyda zaświadczenie o demontażu, którego de facto nie było. Przepis ten ma zapobiegać nielegalnym działaniom w tej sferze.

Zmiany, które wymogła Unia Europejska mają pozytywnie wpłynąć na strefę związaną z kupnem i sprzedażą pojazdów. Indywidualni importerzy będą wreszcie mogli zaoszczędzić, powinna poprawić się także sytuacja recyklingu, a brak opłaty za demontaż samochodu przyczyni się do ograniczenia szarej strefy. Zniesienie opłaty recyklingowej może jednak obciąć wpływy Skarbu Państwa o około 350 mln zł rocznie.

Czytaj też:

Nowe wzory kart przekazania odpadów 2015

Recykling złomu nowe oblicze siłowni

Stare opony; co z nimi zrobić?

Przeczytaj inne:
recykling-metali-szlachetnych
Na czym polega recykling metali szlachetnych?

niebezpieczny-azbest
Niebezpieczny azbest

odpady-przemyslowe
Odpady przemysłowe – “niezniszczalny” problem

Zamknij