Baza wiedzy

Grupy odpadów ZSEE

Wykaz grup odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego dopuszczonego do zbierania i przetwarzania przez naszą firmę.

Kody odpadów

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową listą odpadów dopuszczonych do zbierania  w naszej firmie zgodnie z katalogiem odpadów.

Norma DIN 66399 określająca
wymogi bezpiecznego
zniszczenia dokumentacji papierowej

Została opracowana przez  Niemiecki Standards Committee for Information Technology and Applications, zastąpiła starą normę DIN 32757.

W trosce o bezpieczeństwo powierzanych dokumentów!

Posiadamy wdrożoną politykę bezpieczeństwa opartą o najwyższe standardy zabezpieczeń zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r.( Dz.U. 2018 poz. 1000), jak również Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz UE L 119/1 z 4.5.2016r) zwaną RODO!