Od 18 lat pomagamy firmom i instytucjom bezpiecznie niszczyć poufne dane oraz recyklingować odpady zgodnie z obecnymi wymogami środowiskowymi.

Zajmujemy się tym, co ważne, a na co przedsiębiorcom często brakuje czasu, energii i wykwalifikowanego personelu. Na szczęście z nami wystarczą jedynie dobre chęci. Kompleksowo zorganizujemy cały proces zniszczenia poufnych danych, odbioru odpadów i ich recyklingu – bez angażowania Twojej uwagi. To nie tylko efektywniejsze, ale także tańsze niż samodzielna utylizacja rozwiązanie.

Jak pracujemy?

Ekologicznie

odebrane odpady poddajemy procesowi recyklingu, który przebiega zgodnie z obecnymi normami środowiskowymi. Wierzymy, że dużą ekologiczną zmianę rozpoczynają małe kroki – stawiamy je pierwsi.

Kompleksowo

od przyjazdu do klienta aż po przekazanie zaświadczeń potwierdzających wykonanie usługi. Nie musisz martwić się o dowóz mebli, resztek materiałów, urządzeń czy poufnych dokumentów. Nasz zespół bezpiecznie zajmie się całym procesem związanym z odbiorem i recyklingiem, a Ty możesz spokojnie skoncentrować się na pracy.

Bezpiecznie

używamy specjalistycznego sprzętu do niszczenia dokumentów (profesjonalną niszczarkę EBA Tarnator) oraz do recyklingu odebranych odpadów. Nasi pracownicy są odpowiednio przeszkoleni, a utylizacja odbywa się na zamkniętym, strzeżonym terenie zakładu pod Poznaniem.

Dlaczego my?

Posiadamy aktualne decyzje środowiskowe

Dla dobra Twojej firmy i środowiska. Działamy w oparciu o najnowsze zezwolenia w zakresie odzysku, zbierania oraz przetwarzania odpadów, a cały proces przebiega zgodnie z wymogami polityki bezpieczeństwa RODO. U nas otrzymujesz gwarancję komfortu i jakości współpracy.

  • Jesteśmy wpisani do rejestru BDO pod numerem rejestrowym: 000037470.
  • Posiadamy Decyzję Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSr II 2.7243.99.2014 w zakresie odzysku, zbierania oraz przetwarzania odpadów.
  • W 2018, 2019 oraz 2020 roku przeprowadziliśmy audyt naszego zakładu przetwarzania ZSEE przez akredytowanego audytora środowiskowego EMAS.
  • Posiadamy aktualną polisę ubezpieczeniową OC firmy.

Zapewniamy atrakcyjne ceny i poufność

Naszym klientom oferujemy atrakcyjne ceny i zachowanie 100% poufności. Na każdym etapie współpracy.

Gwarantujemy wystawienie kompletu dokumentów

Po wykonanej usłudze otrzymujesz:

  • protokół zniszczenia - dotyczy dokumentów
  • potwierdzenie w BDO Karty Przekazania Odpadów
  • fakturę VAT

Dokumenty te potwierdzają wykonanie zlecenia tak, jak nakazują obowiązujące przepisy, a tym samym z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa danych.

W trosce o bezpieczeństwo wdrożyliśmy politykę opartą o najwyższe standardy zabezpieczeń zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r.( Dz.U. 2018 poz. 1000), jak również Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz UE L 119/1 z 4.5.2016r) zwaną RODO!