Niszczenie nośników danych i informacji

W obecnych czasach znajdujące się na różnorodnych nośnikach dane, które dotyczą funkcjonowania przedsiębiorstw oraz instytucji, powinny podlegać odpowiedniemu zabezpieczeniu i ochronie.

Pomożemy wywiązać się z obowiązku bezpiecznego zniszczenia danych zawartych na nośnikach informacji.

Na właścicielach nieużywanych już nośników informacji spoczywa obowiązek skutecznego ich zniszczenia, co z jednej strony stanowi wymóg prawny, z drugiej zaś pozwala uniknąć wycieków istotnych informacji.

Warto jednak pamiętać, że samo formatowanie nośnika często okazuje się być niewystarczającą metodą usuwania z niego istotnych danych – dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu mogą zostać w łatwy sposób odzyskane.

Wychodząc naprzeciw tego typu potrzebom, oferujemy profesjonalną usługę niszczenia nośników danych zawierających wrażliwe informacje przy zachowaniu rygorystycznych norm poufności i bezpieczeństwa.

Co niszczymy?

optyczne nośniki informacji – płyty CD/DVD

elektroniczne nośniki informacji – pamięci USB, pamięci flash, karty chipowe

magnetyczne nośniki informacji – dyskietki, karty magnetyczne

dyski SSD i dyski twarde z magnetycznymi nośnikami danych

Zakres naszych usług obejmuje:

Przyjazd do klienta

zapakowanie nośników

zważenie na wadze elektronicznej

wyniesienie z budynku oraz załadunek

transport do zakładu

zniszczenie nośników

sporządzenie protokołu zniszczenia
i Karty Przekazania Odpadów

Dlaczego warto z nami współpracować?

  • Zapewniamy szybkie terminy realizacji zleceń i rzetelną usługę
  • Oferujemy atrakcyjne warunki cenowe podlegające negocjacji przy większych ilościach nośników danych przeznaczonych do utylizacji
  • Gwarantujemy poufność i bezpieczeństwo podczas procesu niszczenia nośników informacji
  • Niszczenie nośników informacji typu dyskietki i płyty cd odbywa się przy użyciu profesjonalnej niszczarki EBA Tarnator, spełniającej wymagania normy DIN 66399.
  • Niszczenie nośników informacji typu dyski twarde odbywa się w klasie ochrony 2 w stopniu bezpieczeństwa 3 w kategorii H-3
  • Dysponujemy wszelkimi niezbędnymi decyzjami administracyjnymi w zakresie odzysku, zbierania, transportu oraz przetwarzania odpadów

Skontaktuj się z nami.
Przekonaj się że warto nam zaufać!