• Post category:Recykling

Razem z postępem technologicznym rośnie liczba sprzętu komputerowego wykorzystywanego przez firmy, instytucje oraz osoby prywatne a tym samym potrzebny jest również skup komputerów oraz ich recykling. Obecnie Polska znajduje się na 15. miejscu na świecie pod względem rosnącej ilości komputerów. Przyczyną wzrostu znaczenia recyklingu urządzeń elektronicznych jest fakt, że czas użytkowania sprzętów jest coraz krótszy. W latach 90. było to prawie 7 lat, natomiast teraz żywotność urządzeń oceniana jest maksymalnie na 3 lata. Po tym czasie konieczna jest ich wymiana, pozostaje jednak kwestia utylizacji starych modelów.

Od 12 sierpnia 2012 roku obowiązuje dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (WEEE) w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, która precyzyjnie określa działania, jakie powinny być przeprowadzone przy ich utylizacji. Zwraca uwagę na zbiórkę, selekcję, odzysk i recykling, ich prawidłowy przebieg oraz warunki.

Wewnątrz sprzętu komputerowego istnieje wiele elementów zawierających toksyczne związki niebezpieczne dla ludzkiego życia. Najbardziej trującym jest ołów, który wykorzystywany jest przy produkcji kineskopów i lamp oscyloskopowych. Problem wynikający ze składowania niebezpiecznych składników urządzeń komputerowych jest najbardziej zauważalny w niektórych regionach Chin. Przeprowadza się tam w niewłaściwy sposób odzysk surowców, bez zachowania jakichkolwiek środków bezpieczeństwa, a ludzie, którzy się tym zajmują poza zakładami są narażeni na różne choroby.

Proces recyklingu zaczyna się od zbiórki odpadów, który w Polsce przeprowadzany jest na dwa sposoby: wystawianie sprzętów w określony dzień miesiąca lub zamawianie firmy zajmującej się przetwarzaniem odpadów. Od czasu do czasu organizowane są okazjonalne zbiórki przez poszczególne instytucje. Następnie sprzęt zostaje poddany demontażowi oraz procesowi przetwarzania, którego efektem jest pozyskanie pełnowartościowych surowców.

Recykling elektroniki dzieli się na trzy stopnie. Główną zasadą jest jak najmniejsza ingerencja w poszczególne podzespoły. Działaniami wykonywanymi w pierwszym etapie są odnawianie i naprawa, które mają na celu przywrócenie pierwotnej funkcji urządzenia. Recykling drugiego stopnia polega na demontażu sprzętu. Należy oddzielić od siebie elementy wartościowe, które mogą zostać powtórnie wykorzystane i niebezpieczne, które zawierają spore ilości ołowiu. Ostatnim poziomem przetwarzania jest sortowanie oraz rozdrabnianie odzyskanych podzespołów w celu otrzymania jak największej ilości materiału.

Recykling sprzętu komputerowego jest ściśle określony przez przepisy prawne. Najlepiej przekazać urządzenia do firmy zajmującej się recyklingiem odpadów. Jest to wygodny i prosty sposób na pozbycie się niechcianego sprzętu.