• Post category:Recykling

Wciąż przybywa osób, które decydują się na postępowanie zgodnie z zasadami ekologii. Istnieje wiele rodzajów odpadów, które w znacznym stopniu mogą być wykorzystane do produkcji nowych materiałów i produktów. Zazwyczaj wymagają jednak szczególnego traktowania. Jednym z nich są zużyte żarówki energooszczędne i świetlówki.

Dlaczego utylizacja świetlówek i żarówek jest konieczna?

Zużyty sprzęt oświetleniowy stanowi zagrożenie dla środowiska naturalnego ze względu na obecność luminoforów oraz rtęci. Szkodliwe działanie tego metalu dotyczy przede wszystkim negatywnego wpływu na żywe organizmy. Niezabezpieczona rtęć tworzy opary, które wnikają do organizmu i przedostają się do krwi oraz mózgu. Organizm nie potrafi pozbyć się toksyny tego rodzaju, dlatego jej znaczna część pozostaje i kumuluje się w nerkach oraz wątrobie.

Obecność tego metalu w ciele powoduje niszczenie komórek, zapalenie płuc, niewydolność serca, poważne problemy z układem pokarmowym i nerwowym, zniszczenia nerek, wątroby i wiele innych. Z powodu wysokiej toksyczności tej substancji, wyrzucanie zużytych urządzeń oświetleniowych wraz z normalnymi odpadami może wiązać się z dotkliwymi karami!

Gdzie wyrzucać żarówki i świetlówki?

Odpady elektryczne, w tym żarówki energooszczędne i świetlówki, są traktowane jako odpad niebezpieczny. Istnieje kilka metod pozbycia się ich. Warto wiedzieć, że każdą zużytą świetlówkę można oddać w sklepie przy okazji zakupu nowej. Istnieją również specjalnie przeznaczone miejsca zbioru tego rodzaju odpadów – punkty zbierania elektrośmieci, w których bez dodatkowych opłat możemy pozostawić dowolną ilość zużytych urządzeń, w tym oświetleniowych.

Ich lista powinna być dostępna na stronie informacyjnej gminy. Specjalne pojemniki na tego rodzaju odpady mogą być również za darmo zamontowane na każdym osiedlu – wystarczy jedynie zgłosić taką potrzebę zarządcy lub administracji.

Sposoby recyklingu świetlówek i żarówek

Segregacja odpadów tego typu oraz ich poprawne składowanie umożliwia odzyskanie z nich znacznej ilości surowców wtórnych, które mogą posłużyć do produkcji nowych urządzeń. Dodatkowo użytkownik zyskuje pewność, że nie przyczynia się do degradacji środowiska naturalnego i zapobiega przedostawaniu się do niego toksycznych substancji. Zużyta świetlówka może być wykorzystana wtórnie z blisko 90% skutecznością.

Jak należy zachować się w sytuacji, w których świetlówka lub żarówka energooszczędna uległa zniszczeniu lub uszkodzeniu – np. po stłuczeniu? Przede wszystkim nie wolno używać odkurzacza – by uchronić się przed przedostaniem się toksycznych oparów do powietrza. Uszkodzone szkło należy starannie zebrać i włożyć do kilku warstw foliowej torebki. Warto korzystać z dodatkowej ochrony dłoni i dróg oddechowych w postaci np. lateksowych rękawiczek.

Rtęć i resztę substancji należy zebrać mokrą ścierką lub gąbką i również możliwie szybko zabezpieczyć w szczelnym foliowym worku lub torbie. Wszystkie elementy, które mogły mieć kontakt z metalem należy również wrzucić do worka, zakleić go taśmą i pozbyć się go, oddając do przeznaczonego do tego punktu.

Wraz z wejściem w życie obowiązku wymiany zwykłych żarówek na energooszczędne w całej Unii Europejskiej, zrodził się problem związany z utylizacją zużytych źródeł światła. Świetlówki są zaliczane do elektroodpadów, dlatego tak istotne jest uświadamianie społeczeństwa o zagrożeniach związanych z wyrzucaniem ich do zwykłego kontenera.