Dziś robimy już znacznie więcej, by żyć w zgodzie z naturą, jednak cały czas mamy do czynienia z czynnikami, które działają na naszą niekorzyść w postaci zanieczyszczenia powietrza. Coraz powszechniejszym problemem staje się niebezpieczny smog – co warto o nim wiedzieć?

Co to jest smog?

Smog jest efektem działalności człowieka i występowania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, na przykład braku wiatru i dużej wilgotności powietrza. W jego skład wchodzą szkodliwe związki chemiczne oraz pyły, a także wspomniana już wilgotność. Niebezpieczne substancje to między innymi tlenek azotu, który wpływa na podatność na choroby oraz ma negatywny wpływ na system nerwowy, oraz tlenek siarki, który dostaje się do organizmu człowieka drogą oddechową i może spowodować poważne choroby tego układu.

Jak powstaje smog?

Do czynienia ze smogiem mamy w dniach, w których panują bezwietrzne warunki. Połączenia szkodliwych związków, takich jak spaliny z aut czy gazy z wilgocią powodują powstanie “chmury” zawieszonej nad danym terenem. Przez to, że nie ma wiatru powstała masa nie rozchodzi się, a jest jakby zawieszona. Takie zjawisko ma bardzo zły wpływ na człowieka i inne organizmy żywe.

Zdarzenie to może również wpłynąć na układ oddechowy osób, które wdychają jego zawartość. Następuje jego podrażnienie, co objawia się wrażeniem suchości gardła, pieczeniem, kaszlem oraz występowaniem kataru siennego. Kolejnym efektem może być także podrażnienie oczu, a więc łzawienie, zapalenie spojówek i swędzenie oczu. Smog jest znacznie niebezpieczniejszy dla osób, które cierpią już na jakieś schorzenia, np. związane z układem oddechowym. Przebywanie w takich warunkach nawet przez kilka godzin, może spowodować zaostrzenie się objawów choroby.

Zjawisko smogu w Polsce występuje głównie na obszarze Małopolski i Krakowa, w którym od wielu lat próbuje się z nim walczyć. Niestety problem ten nie dotyczy tylko Krakowa. Według Europejskiej Agencji Środowiska, aż 6 polskich miast znajduje się w 10 najbardziej zanieczyszczonych miastach europejskich. Oprócz Krakowa należą do nich: Nowy Sącz, Gliwice, Zabrze, Sosnowiec i Katowice.

Jak zatem można przyczynić się do zmniejszenia smogu? Można przykładowo zrezygnować z transportu osobowego na rzecz komunikacji miejskiej. Nawet mały, pojedynczy gest, powielany przez wielu Polaków, może wpłynąć na poprawę stanu naszego środowiska.

Rodzaje smogu

Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje smogu.

Smog londyński

Pierwszy z nich to odmiana londyńska. Mamy z nią do czynienia między listopadem a styczniem. Szkodliwe związki powstają w wyniku dymu z kominów domów, fabryk i kopalń, zwłaszcza w okresie zimowym. W jego skład wchodzi tlenek siarki, tlenek azotu oraz tlenek węgla, który może spowodować niedotlenienie organizmu. Smog, w skład którego, oprócz tlenku azotu i tlenku węgla, wchodzą także węglowodory, np. ze spalin aut, nazywamy fotochemicznym. Występuje on głównie w miesiącach letnich, w wyniku dużej ilości słońca, które powoduje powstanie szkodliwych substancji. W tym typie zanieczyszczeń, zauważa się także negatywny wpływa na organizmy żywe.

Smog elektromagnetyczny

Dodatkowo wyróżnić można smog elektromagnetyczny, który jest związany z promieniowaniem elektromagnetycznym, które przedostaje się do środowiska, np. podczas przepływu prądu, oraz smog kwaśny, który przypomina mgłę. Ta powstaje w wyniku braku ruchu mas powietrza oraz pyłu, który znajduje się z zanieczyszczonym powietrzu.