Nastały czasy urządzeń elektronicznych. Ciężko wyobrazić sobie prawidłowe funkcjonowanie bez telefonu, komputera i innego rodzaju sprzętów. Co ważne, nie chodzi tylko o prywatne życie, ale również, a może wręcz przede wszystkim o aktywność zawodową.

Niezależnie jednak od tego, w jakim celu, jest używany starzeje się on i psuje. Zwłaszcza gdy każdego dnia wykorzystuje niemal 100% swoich możliwości. Każdego roku firmy wytwarzają coraz więcej elektrośmieci. To też skłoniło rząd do wprowadzenia przepisów, które określają, jak powinna wyglądać prawidłowa utylizacja tego rodzaju odpadów.

Jak będzie wyglądała utylizacja sprzętu elektronicznego w firmie 2023? Odpowiedź na te i inne pytania znajdziesz w artykule.

Utylizacja elektrośmieci, czyli konieczność zadbania o środowisko naturalne

Zanim przejdziemy do informacji dotyczących tego, jak powinna wyglądać prawidłowa utylizacja sprzętu elektronicznego w firmie, warto wspomnieć o tym, dlaczego należy przestrzegać przepisów. Przede wszystkim dlatego, że jest to zdecydowanie bezpieczniejsze dla środowiska, a tym samym dla zdrowia i życia człowieka. Elektrośmieci zawierają szkodliwe substancje, takie jak azbest, rtęć, czy kadm. Wyrzucone w nieodpowiednie miejsce tego rodzaju śmieci mogą doprowadzić do skażenia gleby, wód gruntowych i powietrza. Oprócz tego wyrzucenie elektrośmieci w nieodpowiednie miejsce zagrożona jest karą grzywny do 5 tys. złotych.

Utylizacja sprzętu elektronicznego – jakie obowiązki stoją przed przedsiębiorcami?

Przepisy dotyczące zagadnienia, jakim jest utylizacja sprzętu elektronicznego w firmie 2023 podobnie jak w poprzednich latach wymagają od przedsiębiorcy prowadzenia ewidencji elektronicznej na indywidualnym koncie w BDO, czyli Bazie Danych Odpadowych. Jak należy robić to poprawnie? O czym pamiętać i na co zwracać uwagę? Karta ewidencji odpadów prowadzona musi być na podstawie katalogu odpadów. Rodzaje odpadów znajdują się w zakładce „Ewidencja odpadów” w systemie BDO. Chcesz zewidencjonować odpady elektroniczne? Musisz wybrać z listy odpowiedni symbol, a następnie uzupełniać takie dane jak np. ilość.

Recykling zużytego sprzętu firmowego – jak będzie wyglądał w 2023 roku?

Utylizacja sprzętu elektronicznego nie jest wcale prostym zadaniem. Firmy muszą przestrzegać szeregu przepisów, licząc się z tym, że zaniechanie w tej kwestii może przynieść finansowe konsekwencje. W 2015 roku powstała Ustawa o zużytym sprzęcie elektronicznym, która w znacznym stopniu przyczyniła się do uporządkowania zasad utylizacji sprzętu elektronicznego. Nie jest to jedyny akt prawny, który przedsiębiorcy muszą brać pod uwagę. Bardzo ważną rolę odgrywa BDO. A gdzie należy wyrzucać tego rodzaju elektrośmieci? Na rynku istnieje szeroki dostęp do sieci punktów, które podejmą się zadania, jakim jest utylizacja sprzętu elektronicznego w firmie.

Ewidencja odpadów 2023, czyli wszystko, co powinieneś wiedzieć na ten temat w jednym miejscu

Rozpoczął się nowy rok i z pewnością jako przedsiębiorca zastanawiasz się, jak będzie wyglądała utylizacja sprzętu elektronicznego w firmie 2023. To o czym należy w pierwszej kolejności pamiętać to karta ewidencji odpadów. Znajdują się w niej dwie zakładki:

  • wytworzone – służy do odnotowywania wytworzonych odpadów;
  • przekazane – służy do zapisywania odpadów, które zostały oddane do dalszego zagospodarowania. Dane, jakie należy w tym miejscu zawrzeć znajdują się w karcie przekazania odpadów.

Jakie informacje powinna zawierać karta ewidencji odpadów? Między innymi:

  • wagę odpadów;
  • kod odpadów;
  • nazwę i adres przedsiębiorstwa, które zostało zatrudnione do transportu odpadów;
  • numer rejestracyjny pojazdu, który odbiera elektrośmieci;
  • adres firmy odbierającej odpady – musi ona mieć odpowiednie uprawnienia, dotyczące zbierania odpadów;
  • datę oraz godzinę przekazania.

Przekazywanie odpadów elektronicznych – zadbaj o to, aby współpracować z firmami posiadającymi odpowiednie uprawnienia

Wspominaliśmy o tym, że konieczne jest przekazywanie odpadów w postaci sprzętu elektronicznego wyspecjalizowanej firmie. Do niedawna istniała możliwość otrzymania wystawionych przez daną firmę dokumentów w formie papierowej. Mamy na myśli m.in. potwierdzenia przejęcia odpadów lub potwierdzenia zakończenia transportu. Oświadczenia te, jednak nie zamykają sprawy w bieżącym roku. Dbając o odpowiednie spełnienie obowiązku, jakim jest utylizacja sprzętu elektronicznego w firmie 2023 warto pamiętać, że kartę przekazania odpadów (KPO) wystawiać można już tylko w systemie BDO. W papierowej formie może wystawiona być wyłącznie w sytuacji, w której dojdzie do awarii systemu.

Odpowiednia utylizacja sprzętu elektronicznego to kwestia wyboru odpowiedniej firmy. Pamiętaj, że jako przedsiębiorca możesz ponosić konsekwencje tego, że np. błędnie została wystawiona karta przekazania odpadów. Zmiany, które weszły w życie, mówią, że odpowiedzialność może ponosić osoba fizyczna, np. pracownik. Jak i podmiot, w którego imieniu karta została wystawiona. Jednak warto mieć na uwadze też to, że przestrzeganie przepisów to nie tylko unikanie kary finansowej, to również troska o środowisko naturalne.