Efekt cieplarniany w coraz większym stopniu doprowadza do postępującej degradacji środowiska naturalnego. Przyczynia się do tego nadmierna emisja gazów cieplarnianych, które powstają z powodu nieumiejętnego gospodarowania odpadami. Możliwe jest jednak zmniejszenie skutków procesu poprzez wyprowadzenie racjonalnego zarządzania surowcami. Jednak by tego dokonać trzeba mieć świadomość zachodzących procesów i możliwości ich ograniczenia.

Efekt cieplarniany – co to jest?

Efekt cieplarniany jest całkowicie naturalnym zjawiskiem, które występuje na naszej planecie od milionów lat. Zarówno ludzie jak i wszyscy pozostali mieszkańcy Ziemi nauczyli się z niego korzystać i czerpać z jego dóbr dla własnych celów. Efekt cieplarniany jest zwany również efektem szklarniowym, gdyż działa na podobnej zasadzie jak szklarnia.

Cały ten efekt zachodzi w naszej atmosferze. Nie mogłoby się to dziać bez obecności gazów, które pochłaniają promieniowanie podczerwone. Nadmierne nagromadzenie tych gazów w atmosferze ziemskiej powoduje podniesienie średniej temperatury powietrza co wpływa na globalne ocieplenie.

Ziemska atmosfera przepuszcza znaczną część energii słonecznej, która powoduje, że na Ziemi jest ciepło. Temperatura panująca na Ziemi jest tak wysoka również dzięki atmosferze wyłapującej promieniowanie odbite od Ziemi. To znacznie potęguje efekt ocieplenia.

Przyczyny efekty cieplarnianego

Działalność człowieka na Ziemi działa na nią w sposób destrukcyjny. Dzieje się tak między innymi przez regularne wydobycie i stosowanie paliw kopalnych, która powoduje stałe pogłębianie efektu cieplarnianego.

Efekty cieplarniany – przyczyny

 • ogólnoświatowy transport – jest to główna branża emitująca niemal 25% CO2 na całym świecie i przez to powstaje smog.
 • produkcja energii elektrycznej – zużycie paliw kopalnych podczas produkcji energii elektrycznej jest ogromne i powoduje pogłębienie się efektu cieplarnianego
 • światowy przemysł – produkcja wszelkiego rodzaju dóbr oraz wydobycie surowców naturalnych wymaga użycia paliw kopalnych, które są jedną z głównych przyczyn stałego ocieplania planety
 • gospodarstwa domowe – podstawowe codzienne czynności, ogrzewanie pomieszczeń czy korzystania z energii elektrycznej powoduje pogłębienie problemu z efektem cieplarnianym
 • hodowla zwierząt i rolnictwo – stosowanie nawozów syntetycznych powoduje zwiększenie stężenia azotu w glebie a tym samym zwiększa jego emisję do atmosfery. Ogromny wpływ na
 • pogłębienie się efektu cieplarnianego mają również zwierzęta hodowlane, które stale wytwarzają metan.

Skutki efektu cieplarnianego

Efektem tego jest także topnienie lodu i śniegu na biegunach, co powoduje podniesienie poziomu mórz i oceanów. Największy wpływ na powstawanie nadmiernego efektu cieplarnianego mają para wodna, aerozole, metan oraz dwutlenek węgla, jednak człowiek nie jest w stanie kontrolować w pełni stężenia pary w powietrzu. Należy skupić się na odpowiednim gospodarowaniu odpadami komunalnymi, które są źródłem emisji sporych ilości metanu i dwutlenku węgla.

Efekty cieplarniany – skutki

 • topnienie pokrywy lodowej na biegunach;
 • częstsze powodzie w rejonach zlokalizowanych blisko mórz i oceanów oraz lawiny w górach;
 • wzrost temperatury na całej planecie – średnio o 0,2 stopnia na dekadę;
 • ginięcie wielu gatunków zwierząt oraz roślin;
 • zwiększone parowanie wody oraz bardziej dotkliwe susze, które powodują wyjaławianie żyznych obszarów Ziemi;
 • zmiany w klimacie powodują znaczące problemy z rolnictwie, hodowli zwierząt oraz wielu innych sektorach.

Jak zmniejszyć wpływ efektu cieplarnianego na klimat?

Zmniejszeniu emisji szkodliwych gazów sprzyja odpowiednie składowanie surowców oraz ich recykling przy wykorzystaniu niskoemisyjnych metod przetwarzania odpadów. Jest to szczególnie ważne ze względu na spory potencjał jaki niesie ze sobą ograniczenie ich wytwarzania. Najbardziej szkodliwym ze wszystkich gazów jest metan, który pochłania więcej promieniowania o długościach nieprzyswajalnych przez parę wodną. Do zwiększenia jego zawartości w atmosferze przyczynia się przede wszystkim składowanie opadów, wykorzystywanie naturalnych nawozów, gazu oraz ropy naftowej, a także fermentacja kompostowanych resztek. W celu zmniejszenia jego niekontrolowanej emisji konieczne jest wprowadzenie zrównoważonego gospodarowania śmieciami.

Jednak największą szansę stanowi ponowne zużycie przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii nadających się do recyklingu surowców. Istnieją już metody pozwalające na mechaniczno-cieplne przetwarzanie odpadów, niezdatnych do biologicznego przekształcenia. Dzięki temu możliwe jest odzyskiwanie surowców wtórnych, takich jak plastik, szkło czy metale. Potencjał powtórnego wykorzystania tkwi także w biomasie, która może zostać ponownie użyta jako materiał glebotwórczy oraz paliwo ekologiczne.

Racjonalne gospodarowanie odpadami może w dużym stopniu przyczynić się do ograniczenia wydzielania szkodliwych gazów mających bezpośredni wpływ na powstawanie efektu cieplarnianego. Konieczna jest zmiana świadomości i sposobu postrzegania wpływu człowieka na środowisko naturalne. Walka z nadmierną emisją stanowi wyzwanie zarówno dla władz państw rządzących, jak i dla zwykłych obywateli.