W ostatnim czasie czy chcemy, czy nie chcemy, jesteśmy zmuszeni do zainteresowania się stanem naszej planety. Powszechnie wiadomo, że jeśli nie wprowadzimy zmian, życie na Ziemi za kilka lat może nie być możliwe. Być może słyszałeś o globalnym ociepleniu. Czy wiesz, jakie są jego przyczyny i skutki? Czym różni się od efektu cieplarnianego? Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedziami na powyższe pytania.

Globalne ocieplenie – co to właściwie jest?

Co to jest globalne ocieplenie? Termin ten oznacza wzrost średniej temperatury Ziemi, czasami odnosi się też do skutków zmiany klimatu spowodowanych emisją gazów cieplarnianych od początku epoki przemysłowej. Taka ingerencja człowieka w system klimatyczny jest niebezpieczna dla środowiska.

Z tego względu w 1992 roku rządy większości krajów podpisały Ramową konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, w roku 1997 protokół z Kioto, a w 2015 roku porozumienie paryskie, które ma na celu redukcję emisji szkodliwych gazów cieplarnianych.

Przyczyny powstania globalnego ocieplenia

Globalne ocieplenie jest spowodowane uwalnianiem się do atmosfery gazów cieplarnianych – głównie dwutlenku węgla. Proces jest w dużej mierze wynikiem działalności człowieka i rozwoju produkcji. Wzrost stężenia dwutlenku węgla następuje podczas spalania paliw kopalnych, produkcji cementu i wycinki lasów na niespotykaną dotąd skalę.

Pod wpływem takiej koncentracji gazów cieplarnianych średnia temperatura powierzchni Ziemi wzrosła już średnio o 1 stopień Celsjusza. Naukowcy przepowiadają, że w ciągu najbliższych 80 lat będzie aż o 4 stopnie wyższa niż 2 stulecia temu. Dawniej do takich zmian dochodziło na przestrzeni 20 tysięcy lat. Jesteśmy więc zmuszeni podjąć działania mające na celu ograniczenie uwalniania gazów cieplarnianych do atmosfery i co za tym idzie ochronę naszej planety.

Globalne ocieplenie – przyczyny w skrócie:

  • uwalnianiem się do atmosfery gazów cieplarnianych, czyli głównie dwutlenku węgla;
  • dwutlenek węgla uwalniany na skutek spalania paliw kopalnych, potęgowany przez wycinkę lasu i stale rosnący przemysł

Globalne ocieplenie – skutki powstania

Globalne ocieplenie będzie miało wpływ na występowanie różnych ekstremalnych zjawisk pogodowych, które do tej pory znane były jedynie w określonych miejscach na świecie. Spowoduje to między innymi topnienie lodowców, większe niż dotąd parowanie wód, co odbije się na gospodarce wodnej całej Ziemi. Naukowcy przepowiadają, że z czasem będą pogłębiać się obszary pustynne, co przyczyni się do wyginięcia niektórych gatunków roślin i zwierząt.

Globalne ocieplenie – skutki w skrócie:

  • topnienie lodowców;
  • wzmożone parowanie wód morskich i oceanicznych;
  • zwiększanie obszarów pustynnych;
  • wyginięcie wielu gatunków roślin i zwierząt.

Efekty cieplarniane a globalne ocieplenie

Wiele osób myli globalne ocieplenie i efekt cieplarniany. Okazuje się, że to nie to samo. Efekt cieplarniany jest zjawiskiem naturalnym, spowodowanym przez gazy cieplarniane. Jest niezbędny do istnienia życia na naszej planecie. Przyczynia się do tego, że panuje tu temperatura odpowiednia dla ludzi i zwierząt. Gazy cieplarniane to cząsteczki, które pochłaniają ciepło. Ziemia sama oddaje ciepło i jest ogrzewana poprzez promienie słoneczne.

Tymczasem globalne ocieplenie to wzrost średniej globalnej temperatury Ziemi spowodowany rozwojem przemysłu na świecie i szkodliwą dla środowiska działalnością człowieka (emisją gazów cieplarnianych do atmosfery).

Globalne ocieplenie – poznaj najpopularniejsze fakty i mity

Poniżej przedstawiamy kilka faktów i mitów na temat globalnego ocieplenia.

MIT: Jeśli para wodna ma największy wkład w globalne ocieplenie, to możemy ją kontrolować zamiast dwutlenku węgla.

FAKT: Nie da się kontrolować stężenia pary wodnej. Zależy ono między innymi od temperatury. Dwutlenek węgla jest uwalniany do atmosfery poprzez procesy wynikające z działalności człowieka, takie jak spalanie węgla, gazu czy wycinkę drzew.

MIT: Dwutlenek węgla wytwarzany przez człowieka nie ma znaczenia.

FAKT: Zakłócamy naturalną równowagę CO2 występującą w przyrodzie poprzez przemysłową emisję dwutlenku węgla, która nie jest w żaden sposób pochłaniana.

MIT: Stopnienie wszystkich lodowców na Ziemi nie podniesie poziomu morza.

FAKT: Topnienie lodowców i lądolodów znajdujących się na lądzie oraz dnie morskim będzie miało ogromny wpływ na zmianę poziomu wody.

MIT: Nie musimy się obawiać globalnego ocieplenia.

FAKT: Nawet niewielki wzrost temperatury ma olbrzymi wpływ na rolnictwo, zasoby wodne i światową gospodarkę.

MIT: Zwierzęta i rośliny przystosują się do stopniowej zmiany klimatu.

FAKT: Zmiany klimatu już teraz przyczyniły się do masowego wymierania gatunków. Obecnie takie zmiany postępują bardzo szybko, przez co wiele zwierząt traci szanse na migracje.

MIT: By poprawić sytuację, wystarczy sadzić więcej drzew.

FAKT: Powstrzymanie wycinania lasów, a także odpowiednia gospodarka leśna mogą ograniczyć wzrost koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze, ale to nie wystarczy do wyrównania emisji dwutlenku węgla.

Jak na co dzień możemy przeciwdziałać globalnemu ociepleniu?

Co każdy z nas może zrobić dla ochrony klimatu? Chodzi o małe zmiany takie jak używanie żarówek energooszczędnych, wyłączanie urządzeń, z których nie korzystamy i regularne rozmrażanie lodówki.

Gdy wychodzisz z domu, upewnij się, że wszystkie sprzęty są wyłączone. Rób świadome zakupy i ograniczaj ilość wytwarzanych odpadów. Należy oszczędzać energię elektryczną w domu i miejscu pracy. Musimy podjąć działania zmniejszające wielkość emisji CO2. Przy okazji skorzysta na tym nasz domowy budżet.