• Post category:Recykling

Wzrost gospodarczy i rozwój technologii informatycznych powoduje nadmierną produkcję, a co za tym idzie także i sprzedaż sprzętu elektronicznego i elektrycznego na całym świecie. To powoduje generowanie ogromnej ilości odpadów elektrycznych i elektronicznych, dlatego w ostatnim czasie bardzo ważną kwestią ochrony środowiska stał się recykling e-odpadami.

Dlaczego elektronikę trzeba poddawać recyklingowi?

Elektrośmieci należą do grupy niebezpiecznych odpadów ze względu na zawartość różnorodnych składników toksycznych. Mogą one powodować choroby i zatrucia, a także prowadzić do skażenia gleby i upraw rolnych. Szacuje się, że tylko w Unii Europejskiej powstaje około 8 mln ton odpadów elektrycznych i elektronicznych w ciągu roku. Chęć posiadania przez ludzi najnowszych technologii powoduje, że średnio co 5 lat wymieniają oni komputer. Recykling e-odpadów ma za zadanie ograniczenie ilości składowych odpadów i wyeliminowanie ryzyka dostania się niebezpiecznych substancji do ziemi.

Jak przebiega recykling elektroniki?

Do recyklingu odpadów elektronicznych i elektrycznych stosuje się najczęściej obróbkę mechaniczną i separację fizyczną. Metody te są proste i związane z niską szkodliwością dla środowiska. Pierwszym etapem jest demontaż urządzeń i podzielenie poszczególnych ich elementów na grupy takie jak metale, tworzywa sztuczne, papier, drewno, szkło, elementy elektroniczne czy odpady o charakterze niebezpiecznym. Część elementów może być ponownie wykorzystana lub poddana procesowi recyklingu. Elementy zawierające metale poddawane są rozdrobnieniu i dalszej obróbce fizycznej, a także procesom hydrometalurgicznym.

Odpady poddaje się także separacji magnetycznej, elektrostatycznej i prądowo-wirowej, w wyniku których otrzymuje się żelazo, frakcję nieżelazną i niemetaliczną. Następnie grupę metaliczną poddaje się kolejnym obróbkom i separacji, dzięki czemu otrzymuje się metale takie jak miedź, srebro, glin czy pallad. Dzięki procesom recyklingu elektrośmieci otrzymuje się surowce, które wykorzystuje się do produkcji innych rzeczy. Zmielone tworzywa sztuczne pochodzące ze sprzętu z gospodarstw domowych wykorzystuje się do produkcji kołpaków samochodowych. Złoto, platynę, srebro czy miedź, którą wyseparować można na przykład z telefonów komórkowych używa się do produkcji plomb dentystycznych, instrumentów muzycznych .

Recykling sprzętu elektronicznego i elektrycznego jest ważnym elementem gospodarki świata. Odzyskanie jak największej ilości poszczególnych elementów i użycie ich do produkcji nowych rzeczy pozwoli na zmniejszenie ilości zalegającego sprzętu na wysypiskach. Warto swój stary sprzęt elektroniczny i elektryczny oddać firmie zajmującej się recyklingiem elektroodpadów , która wykorzysta sprawne elementy, a niedziałające zutylizuje w bezpieczny sposób.

Skorzystaj z naszych usług !

[ut_button color=”theme-btn” target=”_self” link=”https://esbud.pl/oferta/recykling-sprzetu-elektronicznego/” size=”small” shape=”round” ]ODBIÓR ELEKTROŚMIECI[/ut_button]