Reszta świata, nie tylko europejskie potęgi, powinna z pewnością brać przykład z postawy Szwedów. Skandynawskie państwo może poszczycić się faktem, że niemal wszystkie wytworzone przez nich śmieci ulegają recyklingowi.

Dzięki nowatorskim technologiom i zaangażowaniu, pozyskiwana jest energia, część z odpadów utylizowana jest przy pomocy kompostu czy przy ich pomocy, możliwe pozostaje wytwarzanie surowców wtórnych. Te zmiany, bez cienia wątpliwości pozwalają Szwedom na zajęcie zaszczytnego miejsca w rankingu mistrzów recyklingu z całego świata.

Już w 2012 roku przetwarzali oni blisko 96 procent odpadów, jakie wytworzyli, a liczby te z roku na rok ulegają wzrostowi. W ciągu ostatniej dekady, Szwecja zrobiła zatrważające postępy, które powinny stać się inspiracją dla wszystkich mieszkańców globu. Tego rodzaju osiągnięcie, wbrew pozorom nie wymagało ogromnych nakładów finansowych, na które stać tylko nielicznych.

Szwedzi, zawdzięczają taką sytuację teraźniejszości, która była prowadzona w ich kraju przez lata. Dotyczyła w szczególności konsekwentnego i ostrego przestrzegania ustalonych norm względem ochrony środowiska naturalnego, jego zasobów oraz przyszłości. W jej myśl, zostało stworzonych kilka najważniejszych punktów, które można przytoczyć następująco: zapobieganie produkcji odpadów, ponowne wykorzystywanie odpadów, recykling, poszukiwanie alternatyw dla recyklingu, a dopiero w ostateczności – składowanie odpadów na wysypiskach.

Kluczową rolę odegrało znaczne zmniejszenie produkcji odpadów komunalnych przez wszystkich mieszkańców. Szwedzi zdołali zrozumieć, jak istotna pozostaje postawa każdego z nich. Dlatego też, zadbali nie tylko o recykling, który również jest bardzo ważny, ale przede wszystkim, zwrócili uwagę na możliwie największe zmniejszenie odsetki produkowanych śmieci przez każdego z nich.

Aby tego dokonać każdy z nich, zdecydował się na systematyczne wdrażanie w życie zarówno prywatne, jak i zawodowe zmian. Rozwiązania, które pomagają w zmniejszaniu produkowanych śmieci to między innymi: produkcja pojemników na wodę. To dzięki nim, możliwe pozostaje wielokrotnie użytkowanie jednej butelki, w efekcie, obywatele nie korzystają zbyt często z jednorazowych, plastikowych butelek, co znacząco wpływa na zmniejszenie odpadów, jakie mogliby produkować.

Jednak na tym nie kończą się alternatywne pomysły skandynawskiego państwa na to, aby śmieci było coraz mniej. Został wprowadzony również popularny zaawansowany system segregacji śmieci, będący niezwykle istotnym ułatwieniem dla wszystkich mieszkańców.

Co oczywiste, pełne wyeliminowanie produkcji odpadów jest fizycznie niemożliwe, ale dzięki zmianom, wdrażanym przez Szwedów, można je znacząco ograniczyć, bez dodatkowych funduszy czy ogromnych inwestycji, na które to nie każdy państwowy może sobie pozwolić.

Resztki, jakie pozostaną są stosowane w Skandynawii jako surowce wtórne lub paliwo do produkcji energii. Nie należy zapominać o kompostach, bio-obornikach, czy bio-gazach, które również są niezwykle popularne w tej części świata.

Każdy, kto miał okazję odwiedzić Szwecję utwierdził się z pewnością w przekonaniu, że gospodarka odpadami w tym kraju jest niezwykle dobrze zorganizowana. Polska powinna brać przykład z tej europejskiej potęgi.

Aby takie zmiany zaszły, należy przede wszystkim rozpocząć od zwiększenia poziomu świadomości mieszkańców. W Szwecji śmiecenie czy brak zaangażowania w segregacje odpadów jest nieeleganckie i świadczy o niskiej kulturze osobistej danej jednostki.

Ogromnym atutem Szwedów, który na pewno pomógł w wprowadzeniu tak rewolucyjnych zmian jest konsekwencja w prowadzeniu polityki dotyczącej ochrony środowiska. To właśnie ona, potwierdziła społeczeństwu, jak szalenie ważnym zadaniem każdego mieszkańca jest dbanie o środowisko naturalne i jakie efekty, na skalę globalną może przynieść.

Respektowane są również kary na osobach, które sprzeciwiają się założeniom. Tak, osoby lub firmy oddające do spalenia wytworzone śmieci są zobowiązane do zapłacenia za nie podatek. Ponadto, w kraju skandynawskim panuje zakaz składowania na wysypiskach odpadów pochodzenia organicznego.

Nowelizacja w utylizacji śmieci, przyczynia się bezpośrednio do imponującego tworzenia ekologicznego świata. Jednym z udogodnień jest na przykład produkcja energii elektrycznej. W Szwecji w programie “Odpad daje energię” uczestniczą 32 specjalistyczne placówki. Wyprodukowany ze śmieci gaz jest wykorzystywany do obracania turbin, które generują energię elektryczną.

Szwecja importuje odpady z krajów europejskich, takich jak: Wielka Brytania, Włochy, Norwegia, czy Irlandia.

Polska powinna czerpać wiedzę i brać przykład z nowatorskich rozwiązań, na które zdecydowała się ta skandynawska potęga. Bez dwóch zdań, to wyjątkowy element polityki państwa, który ze szczególnym zaangażowaniem musi zostać przeanalizowany przez pozostałe państwa świata.