Ze względu na kończące się zasoby węgla, ropy czy gazu rośnie zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii, które jak nazwa wskazuje, nie ulegają wyczerpaniu. Co zaliczamy do OZE? Dlaczego warto z nich korzystać? Skąd bierze się energia? Jakie są rodzaje jej odnawialnych źródeł? Dziś podpowiadamy, jak być eko we własnym domu.

Co to jest OZE (odnawialne źródła energii)?

Odnawialne źródła energii (OZE) to źródła, których wykorzystanie nie powoduje długotrwałego deficytu, ponieważ zasoby szybko się odnawiają. Możemy zaliczyć do nich słońce, wiatr, wodę, energię jądrową, ciepło pozyskane z ziemi i powietrza oraz biopłyny. W 2018 roku odnawialne źródła energii zaspokajały 17,9% zapotrzebowania ludzkości na energię. Od początku XXI wieku zaczęto inwestować w OZE ze względu na spadek cen i dopłaty zapewniane przez wiele państw.

Paliwa kopalne przyczyniają się do zanieczyszczenia środowiska i pogłębiania się zjawiska globalnego ocieplenia. Przemawia to na korzyść odnawialnych źródeł energii, które są bardziej ekologiczne. W przeciwieństwie do OZE nieodnawialne źródła energii powstawały na Ziemi wiele lat temu i przez bardzo długi czas, a ich odtworzenie także wiąże się z długotrwałym procesem. Biorąc pod uwagę tempo zużywania, można dojść do wniosku, że nie posłużą nam już tak, jak do tej pory.

Naukowa definicja energii odnawialnej

Energia odnawialna to ogół zasobów wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Takie źródła obejmują między innymi energię promieniowania słonecznego, prądów i pływów morskich, energię wiatru, energię geotermalną, energię wodną, energię fal, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu oraz z biopłynów. Źródła nie powodują dłutrwałego niedoboru, ponieważ są szybko odnawiane względem nieodnawialnych źródeł.

Odnawialne i nieodnawialne źródła energii – czym się różnią?

Odnawialne źródła energii w przeciwieństwie do nieodnawialnych nie ulegają wyczerpaniu. Stosowanie ich nie jest związane z zanieczyszczaniem gleby, powietrza, wody oraz naturalnych ekosystemów. W ostatnich latach rośnie więc zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii ze względu na konieczność ratowania naszej planety. Ekologiczne paliwa to przyszłość energetyki, ponieważ ich zdobywanie i przetwarzanie zazwyczaj nie prowadzi do skażenia środowiska, a instalacje najczęściej nie wymagają skomplikowanej obsługi czy konserwacji.

Jakie są korzyści z odnawialnych źródeł energii?

Dlaczego warto korzystać z energii odnawialnej? Przede wszystkim jej źródła są dostępne za darmo lub możemy je uzyskać w niewielkich kosztach. Oto inne zalety stosowania OZE w codziennym życiu.

 • Dzięki wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii stwarzamy nowe miejsca pracy – przyczyniamy się do zmniejszenia bezrobocia na obszarach rolniczych.
 • Przyczyniamy się do zagospodarowania nieużytków na produkcję rolną dla działu paliwowo – energetycznego.
 • Stopniowo zmniejszamy emisję zanieczyszczeń powietrza związanych z przetwarzaniem paliw kopalnych.
 • Przyczyniamy się do zmniejszenia ilości odpadów i zminimalizowania efektu cieplarnianego.
 • Ograniczamy ilość zachorowań związanych z zanieczyszczeniami środowiska naturalnego.
 • Tworzymy warunki konkurencji między producentami energii.
 • Odnawialne źródła energii (OZE) są bezawaryjne, samoobsługowe i mają mniejsze wymagania pod względem konserwacji.

Jakie są odnawialne źródła energii? Przykłady OZE

OZE bazują na naturalnych, ekologicznych i niewyczerpywalnych zasobach. Jakie są źródła odnawialnej energii? Oto przykłady:

 • elektrownie wodne – wykorzystujące energię grawitacyjną wody,
 • elektrownie słoneczne – wykorzystujące energię pochodzącą ze Słońca,
 • elektrownie fotowoltaiczne – korzystające z promieniowania słonecznego,
 • elektrownie wiatrowe – korzystające z mocy wiatru,
 • elektrownie geotermalne – wykorzystujące energię cieplną Ziemi,
 • biopaliwa – wykorzystujące biomasę.

Energia słoneczna

Energia słoneczna pochodzi z promieni słonecznych, które stanowią niewyczerpalne źródło. Jest jednym z najczystszych, najbardziej powszechnych, i naturalnych źródeł energii, dzięki czemu uznawana jest za bardzo obiecujące źródło. Mimo że Słońce znajdujące się 150mln km od naszej planety potrafi pokryć zapotrzebowanie energetyczne Ziemi w ciągu minuty, a w ciągu 6 miesięcy może dostarczyć ilość energii równą ilości dostarczanej przez zasoby takie jak węgiel, gaz czy ropa. Dzięki wykorzystaniu energii słonecznej możemy zaoszczędzić aż do 70% kosztów ogrzewania użytkowej wody ciepłej, a w sezonie zimowym przy centralnym ogrzewaniu do 60% kosztów tradycyjnej energii.

Energia wodna

Obecnie energię wodną zazwyczaj przetwarza się na energię elektryczną z wykorzystaniem między innymi zapór wodnych. Można jej też użyć bezpośrednio do napędu maszyn. Energia wodna korzysta zazwyczaj z wód śródlądowych, które mają duży spad i natężenie przepływu. Najczęściej turbina wodna przetwarza energię mechaniczną wody na ruch obrotowy za pośrednictwem wirnika z łopatkami.

Energia odnawialna – fotowoltaika

Fotowoltaika to dziedzina nauki zajmująca się przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną. Kolektory słoneczne są wykorzystywane do spożytkowania energii cieplnej, a ogniwa fotowoltaiczne do przemiany energii słonecznej w elektryczną. Instalacje fotowoltaiczne z roku na rok zyskują na popularności, ponieważ są przyjazne dla środowiska naturalnego, bezpieczne i niezawodne. Poza tym to sposób na uzyskanie energii elektrycznej w miejscach trudno dostępnych.

Odnawialna energia wiatrowa

Energia wiatrowa powstaje podczas przemieszczania się mas powietrza. Jej główną zaletą jest ekonomiczność. Można z niej korzystać bez ograniczeń i kosztów. Elektrownie wiatrowe nie powodują zanieczyszczeń ani szkodliwych dla środowiska odpadów. Mogą być wybudowane na terenie, gdzie nie ma możliwości umieszczenia elektrowni tradycyjnej.

Energia geotermalna

To energia cieplna skał, wody i gruntu pod powierzchnią Ziemi. Do największych jej zalet możemy zaliczyć odnawialność i niewyczerpalność. Poza tym nie szkodzi środowisku naturalnemu. To doskonała alternatywa dla tradycyjnych metod na ogrzewanie z użyciem kotłów czy gazu, ponieważ nie dochodzi do emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Biopaliwa

Biopaliwa powstają z produktów organizmów żywych – roślinnych, zwierzęcych i mikroorganizmów. Mogą występować w formie stałej, płynnej lub gazowej. Uzyskuje się je, poddając biomasę szeregowi przemian biochemicznych, termochemicznych i biologicznych. Ich główną zaletą jest czystość, pozytywny wpływ na rolnictwo, niska emisja gazów cieplarnianych i biodegradowalność. Specjaliści twierdzą, że jeżeli biopaliwa zastąpiłyby paliwa tradycyjne, emisja gazów cieplarnianych spadłaby o ponad 30%.

Dlaczego warto korzystać z Odnawialnych Źródeł Energii?

Popularność instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE) z roku na rok rośnie. Ich stosowanie jest związane z obowiązującymi przepisami prawnymi, ale też pozwala zmniejszyć lub zrezygnować ze zużycia węgla, oleju lub gazu w domu. W ten sposób przyczyniamy się do poprawy stanu środowiska, w którym żyjemy i zmniejszamy emisję zanieczyszczeń. W dłuższej perspektywie korzystanie z odnawialnych źródeł energii oznacza oszczędność.

Ponadto urządzenia takie jak pompy ciepła mogą zarówno chłodzić, jak i ogrzewać dom, a nawet zastąpić domownikom klimatyzację. Teraz wiesz, skąd pochodzą odnawialne źródła energii. Zaliczamy do nich energię wodną, słoneczną, geotermalną, fotowoltaikę oraz biopaliwa. Takie rozwiązania mogą być niezwykle korzystne dla ludzi i otoczenia.

Energia odnawialna w Polsce

W Polsce głównym źródłem energii jest węgiel. Jego zużycie stanowi aż 80%. Udział odnawialnych źródeł energii jest wciąż zbyt niski. W 2018 r. ich udział w produkcji energii wyniósł 10,9%. 14,6% stosowana jest w ciepłownictwie i chłodnictwie, a 13,91% w wytwarzaniu energii elektrycznej. Wszystko wskazuje na to, że nastąpi silny rozwój OZE w naszym kraju, dzięki pierwszych farm wiatrowych na morzu oraz innym planowanym inwestycjom.