W dzisiejszych czasach wytwarzanych jest wiele odpadów, które zaczynają stanowić poważne zagrożenie ekologiczne. Rozwiązaniem tego problemu może być zasada gospodarki cyrkulacyjnej. Jest to gospodarka o obiegu zamkniętym, która dąży do powtórnego wykorzystania produktów. Taka forma pozwala na efektywniejsze wykorzystanie dostępnych zasobów i poprawę stanu środowiska, gdyż odpady traktowane są jako wartościowy surowiec.

Czym jest gospodarka cyrkulacyjna?

Gospodarka cyrkulacyjna ma na celu zminimalizowanie ilości opadów (poprzez ich powtórne wykorzystanie) i marnotrawstwa naturalnych zasobów. Jest to projekt budzący wielkie nadzieje, jednocześnie jednak wywołujący wiele wątpliwości. Obecnie gospodarka działa według systemu linearnego, który przebiega w znany wszystkim sposób – zaczynając od produkcji zasobów, przez zakup i użytkowanie, a na wyrzuceniu kończąc. Nowy projekt ma zapewnić dłuższą żywotność materiałów, jakie zostały wykorzystane w wytworzeniu produktów.

Odpady mogą stać się źródłem zasobów do dalszego wykorzystania. Aby taka możliwość zaistniała, już podczas projektowania produktu trzeba mieć na uwadze ten szczegół. Główne korzyści jakie płyną z wprowadzenia gospodarki cyrkulacyjnej to przede wszystkim te ekologiczne, związane z mniejszą ilością opadów, co także wiąże się z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

Wdrożenie zmian zgodnie z gospodarką cyrkulacyjną

O ile filozofia podejścia do gospodarki obiegowej nie ma słabych stron, to problemem może być samo wdrożenie owego projektu w życie. Z punktu widzenia producenta wytworzenie danego produktu w krótkim czasie może być droższe, jednak w perspektywie czasu i całościowych rozrachunku okaże się tańsze. Z początku wiąże się to z całkowitą zmianą w sposobie zarządzania produkcją na bardzo dużą skale, co może przyczynić się do znacznego zwiększenia kosztów przedsiębiorstw, a dalej do wzrostu cen dla konsumenta.

Gospodarka cyrkulacyjna powinna zostać wprowadzona w sposób zrównoważony oraz dopasowana do poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej. Jest to projekt, który niesie ze sobą wizję bardziej ekologicznego wykorzystania naturalnych rezerw Ziemi. Co więcej, wprowadzenie takich zmian mogłoby zminimalizować problem związany z wyczerpaniem nieodnawialnych zasobów.