Dzięki intensywnemu rozwojowi technologii, coraz więcej zjawisk chemicznych może wspierać nowoczesny recykling. Jednym z najbardziej przydatnych jest piroliza – znalazła zastosowanie w procesie recyklingu opon samochodowych i motocyklowych, które nie nadają się już do użytku.

Opony – problematyczne odpady

Branża motoryzacyjna rozwija się bardzo szybko, a wraz ze wzrostem ilości pojazdów mechanicznych na ulicach, rośnie roczna produkcja opon. Szacuje się, że obecnie wynosi ona nawet 22 miliony ton! Żadna ze zdjętych z linii montażowej sztuk nie jest wieczna, więc po pewnym czasie każdy kierowca zmienia ogumienie. Jeżeli zużyta opona trafi na wysypisko śmieci lub co gorsza – do lasu, ulegnie biodegradacji dopiero po 100 latach. Na szczęście istnieją sposoby, by przyspieszyć rozkład i przy okazji pozyskać cenne materiały wtórne.

Czym jest zjawisko pirolizy?

Słowo “piroliza” pochodzi od greckich słów pyro – ogień oraz lysis – rozkład. Jak łatwo zgadnąć na podstawie nazwy, polega na degradacji pod wpływem wysokiej temperatury. Przeprowadza się ją w warunkach beztlenowych, pod ciśnieniem do 0,2 MPa. Co ważne, nie potrzeba do tego żadnego katalizatora – poddawana działaniu ciepła substancja rozdziela się na poszczególne czynniki pierwsze w formie stałej, ciekłej i gazowej. Obecnie właśnie recykling jest dziedziną, w której najczęściej wykorzystuje się ten ciekawy proces.

Przebieg pirolizy opon

Łącząc wiedzę naukową dotyczącą przeprowadzania pirolizy oraz świadomość narastającego problemu utylizacji opon otrzymano praktyczne rozwiązanie. Opony gumowe trafiają do specjalistycznych komór grzewczych, gdzie wysoka temperatura powoduje ulatnianie się gazów. Te, wyprowadzone na zewnątrz, podlegają skropleniu do formy kilku rodzajów cieczy. Ostatecznie w komorze pozostaje węgiel pirolityczny, sadza i stalowy złom. Cały mechanizm emituje do atmosfery minimalną ilość zanieczyszczeń, a niemal każdy komponent gumy może być ponownie wykorzystany.

Przydatne produkty

Produkty pirolizy są liczne i mają różnorodne zastosowania, które doskonale dowodzą efektywność tej metody. Powstały gaz pirolityczny może być używany jako substancja grzewcza, podobnie jak część skroplonych olei. Niektóre frakcje nadają się również do napędu pojazdów – powstaje olej typu diesel oraz benzyna. Nawet sadza, choć mogłaby się wydawać tylko zbędnym odpadem, trafia ponownie do obiegu. Co ciekawe, często skupują ją właśnie producenci opon i stosują w charakterze wypełniacza.

Naukowcy wciąż ulepszają proces pirolizy, więc jest duża szansa, że w przyszłości będzie ona wykorzystywana znacznie szerzej. Obecnie trwają badania, które prawdopodobnie pozwolą podobną technologią utylizować nie tylko opony, ale i odpady komunalne.