Baterie – inaczej popularne paluszki – mimo iż w urządzeniach pojawiają się coraz rzadziej, wciąż są istotnym elementem rynku energetycznego. Potrzebne są w pilotach od telewizora, padach od konsoli gier czy w latarkach i zabawkach. Małe i łatwo dostępne nadal są atrakcyjnym źródłem energii. Problem w tym, że posiadają wiele substancji szkodliwych dla człowieka.

Jak postępować z zużytymi bateriami?

Czym więc należy kierować się przy gospodarowaniu tego typu odpadami? Przede wszystkim nie wolno wyrzucać baterii do zwykłego kosza na śmieci. Zużyte baterie powinno się zbierać, a następnie oddawać do punktu selektywnej zbiórki. Tylko te baterie, które zostaną oddzielone od pozostałych odpadów komunalnych, mogą być poddane recyklingowi. Trudno przecenić korzyści płynące z odpowiedniego przetworzenia paluszków. Metale ciężkie używane przy produkcji baterii mogą stanowić niebezpieczeństwo – rtęć bywa przyczyną skażeń środowiska, ołów jest niebezpieczny dla dzieci i młodzieży, powoduje choroby, a kadm osłabia procesy zachodzące w organizmie, może spowodować uszkodzenie wątroby, nerek, a nawet zmiany nowotworowe. Jednocześnie metale ciężkie są bardzo cenne – odzyskiwanie ich z pewnością zmniejszy koszty związane z produkcją kolejnych baterii.

Postawa wobec recyklingu baterii pojedynczych osób jest kwestią ich własnego wyboru. Inaczej jednak przepisy odnoszą się do osób prawnych. Prawo zobowiązuje każde przedsiębiorstwo, które zajmuje się wprowadzaniem baterii na rodzimy rynek, do tego by zainwestowało również w ich recykling. Innymi słowy, firma, która zakupuje lub produkuje różnego rodzaju akumulatory musi podpisać umowę z odpowiednim zakładem przetwarzania baterii. Ciekawym podpunktem ustawy o bateriach i akumulatorach jest również nałożenie na przedsiębiorstwa obowiązku finansowego wsparcia edukacji ekologicznej. Na akcje mające zwiększyć świadomość ekologiczną wśród obywateli należy przeznaczyć nie mniej niż 0,1% przychodów uzyskanych z racji wprowadzenia baterii na rynek.

Jak wygląda proces recyklingu zużytych baterii?

Istnieją różne sposoby, którymi posługują się zakłady przetwarzające akumulatory. Metoda termiczna, na przykład, wiąże się z odzyskiwaniem niektórych materiałów w trakcie topienia metali w specjalnych piecach. Gdy zaś baterie są rozdrabniane w młynach, a następnie selekcjonowane, wtedy mowa o metodzie mechanicznej. Istnieje także trzeci sposób obróbki – metoda hydrometalurgiczna, w której materiały rozpuszcza się w kwasach lub zasadach i otrzymuje czysty związek chemiczny. Trudno określić, która metoda jest najlepsza, ponieważ dobiera się ją do rodzaju ogniwa.

W gospodarowaniu zużytymi bateriami ważne są również społeczne akcje, które zwiększają wiedzę społeczeństwa w zakresie niebezpieczeństw związanych z brakiem segregacji oraz korzyściami płynącymi z odpowiedniego przetwarzania odpadów. W całej Polsce odbywały się akcje, w ramach których nagradzano uczniów za zebrane baterie. Najwięcej jednak zależy od postawy obywateli. Pojedyncze decyzje mogą wpłynąć na ogólną kondycję środowiska naturalnego, dlatego nigdy nie powinno się zapominać o tym, że baterie należy zbierać, a nie wyrzucać do kosza.