Recykling coraz lepiej zakorzenia się w świadomości Polaków. Więcej osób zdaje sobie sprawę, że niektóre materiały po prostu się kiedyś wyczerpią, a ich ponowne wykorzystanie chroni naszą planetę. Recyklingowi poddaje się między innymi odpady drewniane, warto więc wiedzieć co należy zrobić na przykład ze starymi meblami lub innymi przedmiotami drewnianymi, których zamierzamy się pozbyć.

Co nazywamy odpadami drewnianymi?

Odpady drewniane to wyroby i elementy drewniane, które nie nadają się do dalszego użytkowania, a także drewno, które pozostaje przy obróbce. Materiał ten dzielimy na cztery grupy. Grupa pierwsza to odpady z przerobu drewna, a także opakowania i palety. Grupa druga to tworzywa drzewne, a także meble i wyroby z nich zrobione, z kolei grupę trzecią tworzą: drewniane okna, płoty, ramy, drzwi oraz elementy konstrukcyjne. Do ostatniej grupy należy drewno zabezpieczone impregnatem, a więc na przykład meble ogrodowe. Drewno z grupy 1 jest najbardziej atrakcyjne, ponieważ nie zawiera domieszek chemicznych. Segregacja polega na ocenie jego jakości i zdecydowaniu, co można z niego zrobić.

Recykling drewna i jego korzyści

Drewno poużytkowe jest poddawane ponownej obróbce, co jest korzystne dla środowiska, ponieważ zapobiega wycince kolejnych drzew. Wielokrotne wykorzystywanie tych samych surowców ogranicza koszty produkcji, a także zmniejsza ilość odpadów na wysypiskach. Korzyścią jest także możliwość świadomego wyboru dla konsumentów, którzy mogą przyczynić się do zmniejszenia zanieczyszczenia Ziemi.

Sposoby wykorzystania odpadów drewnianych

Najczęściej przerabia się drewno poużytkowe na trociny, które można później wykorzystać na przykład jako podkład dla zwierząt oraz korę wykorzystywaną w ogrodnictwie i rolnictwie. Przerób drewna jest używany do produkcji płyt wiórowych i pilśniowych, z których produkuje się meble. Spora część stanowi po prostu materiał opałowy, a także jest przerabiana na węgiel drzewny. Odpady drewniane może być również przetworzone biologicznie, na wszelkiego rodzaju komposty, substancje humusowe, a także chemicznie, na przykład na masy celulozowe czy cukier.

Warto pomyśleć o losie Ziemi za każdym razem, gdy chce się pozbyć czegoś, co mogłoby zostać ponownie wykorzystane. Sporej liczbie przedmiotów można dać nowe życie, a nie po prostu wyrzucać je do śmietnika. Należy pamiętać, że recykling to wysoki poziom świadomości i poczucia odpowiedzialności za naturę.