Każdego roku w Polsce sprzedawanych jest około 200 milionów sztuk tonerów do kserokopiarek i drukarek, których wartość osiąga nawet 2 miliardy złotych. Niestety wielkość tej branży niesie za sobą zagrożenie dla środowiska naturalnego. W jaki sposób i dlaczego?

Jedynie połowa z wyprodukowanych tonerów trafia do recyklingu. Reszta wyrzucana jest do śmieci stanowiąc realne zagrożenia ekologiczne. Problem wynika w największym stopniu z niewiedzy użytkowników.

Dlaczego recykling tonerów jest ważny?

Wpływ na środowisko naturalne: Tonery drukarskie zawierają różne chemikalia, które mogą być szkodliwe dla środowiska. W skład tonerów wchodzą metale ciężkie, takie jak ołów, chrom czy kadm, które są toksyczne dla organizmów wodnych i mogą gromadzić się w łańcuchu pokarmowym. Oto kilka przykładów, dlaczego tonery są szkodliwe:

 • Zanieczyszczenie wód: Jeśli tonery trafią do systemów wodnych, mogą zanieczyszczać wody gruntowe i powierzchniowe. Toksyczne składniki tonerów mogą przedostać się do źródeł wody pitnej, stanowiąc zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt.
 • Zanieczyszczenie gleby: Chemikalia zawarte w tonerach mogą przenikać do gleby, zakłócając jej równowagę i wpływając negatywnie na rośliny. Długotrwałe zanieczyszczenie gleby może prowadzić do jej jałowości i utraty zdolności do wspierania roślinności.
 • Emisja gazów cieplarnianych: Proces produkcji tonerów jest energochłonny i prowadzi do emisji gazów cieplarnianych. Recykling tonerów może pomóc w ograniczeniu tych emisji, ale niewłaściwa utylizacja zużytych tonerów może zwiększać ich wpływ na zmiany klimatu.
 • Zagrożenie dla zwierząt: Zwierzęta, które przypadkowo spożyją resztki tonerów lub wejdą z nimi w kontakt, mogą doświadczyć negatywnych skutków zdrowotnych. Toksyczne składniki mogą wpływać na ich układ nerwowy, trawienny czy rozrodczy.
 • Trwałość w środowisku: Niektóre składniki tonerów, zwłaszcza plastiki i metale ciężkie, są trwałe i nie rozkładają się łatwo w środowisku. Mogą one pozostawać w ekosystemie przez wiele lat, stanowiąc ciągłe źródło zanieczyszczenia.

Jak recykling tonerów wpływa na oszczędność zasobów naturalnych:

 • Zmniejszenie zapotrzebowania na surowce pierwotne: Każdy toner składa się z różnych materiałów, takich jak plastik, metal czy elementy elektroniczne. Dzięki recyklingowi tych materiałów można znacząco zmniejszyć zapotrzebowanie na nowe surowce. To z kolei prowadzi do mniejszej eksploatacji zasobów naturalnych, takich jak ropa (do produkcji plastików) czy metale.
 • Oszczędność energii: Proces wydobycia i przetwarzania surowców pierwotnych jest często energochłonny. Odzyskiwanie materiałów z zużytych tonerów i ich ponowne wykorzystanie może znacząco zmniejszyć zużycie energii w porównaniu z produkcją nowych materiałów.
 • Zmniejszenie emisji CO2: Produkcja nowych tonerów z surowców pierwotnych wiąże się z emisją znacznych ilości dwutlenku węgla. Recykling tonerów pozwala na ograniczenie tej emisji, co przyczynia się do walki z globalnym ociepleniem.
 • Ograniczenie zużycia wody: Wydobycie i przetwarzanie surowców pierwotnych często wymaga dużych ilości wody. Dzięki recyklingowi można znacząco zmniejszyć zużycie wody w procesie produkcji tonerów.
 • Zmniejszenie ilości odpadów: Odpowiednie przetwarzanie tonerów pozwala na zmniejszenie ilości odpadów trafiających na wysypiska śmieci. Wysypiska są głównym źródłem emisji metanu, jednego z gazów cieplarnianych. Dzięki recyklingowi można ograniczyć ten wpływ.
 • Wsparcie dla gospodarki o obiegu zamkniętym: Recykling tonerów jest ważnym elementem koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym, w której zasoby są wielokrotnie wykorzystywane, zamiast być trwale usuwanymi. Wspieranie tej koncepcji może prowadzić do długoterminowych korzyści ekonomicznych i ekologicznych.

Proces recyklingu tonerów krok po kroku.

 • Zbieranie tonerów: Pierwszym krokiem jest zbieranie zużytych tonerów. Mogą one pochodzić zarówno z domów, jak i biur. Wiele firm oferuje specjalne pojemniki do zbierania tonerów, które później są odbierane przez specjalistyczne firmy.
 • Sortowanie: Po zebraniu tonery są sortowane według rodzaju i marki. Dzięki temu można je odpowiednio przetworzyć i odzyskać surowce. Sortowanie odbywa się ręcznie lub za pomocą specjalistycznych maszyn.
 • Czyszczenie i demontaż: Następnie tonery są czyszczone i demontowane. W trakcie tego procesu usuwa się wszelkie zanieczyszczenia i oddziela się różne materiały. Czyszczenie jest kluczowe, aby zapewnić jakość odzyskanych surowców.
 • Odzysk surowców: Po demontażu tonery są przetwarzane w celu odzyskania cennych surowców. Proces ten może obejmować mielenie plastików, odzysk metali czy ekstrakcję tuszu.

Jak prawidłowo segregować zużyte tonery?

 • Pojemniki do zbierania tonerów: W domach i biurach powinno się stosować specjalne pojemniki do zbierania zużytych tonerów. Dzięki temu można je łatwo oddzielić od innych odpadów. Pojemniki te są często oznaczone specjalnymi symbolami, które wskazują, że są przeznaczone do zbierania tonerów.
 • Nie mieszaj z innymi odpadami: Ważne jest, aby nie mieszać tonerów z innymi odpadami, takimi jak papier, plastik czy szkło. Dzięki temu proces recyklingu jest bardziej efektywny i mniej kosztowny.
 • Edukacja i informacja: Aby prawidłowo segregować tonery, ważne jest również edukowanie społeczności na temat znaczenia recyklingu i sposobów segregacji odpadów. Można to robić poprzez organizowanie warsztatów, dystrybucję ulotek czy prowadzenie kampanii informacyjnych.

Jak zaangażować społeczność w akcje recyklingu tonerów?

 • Warsztaty i szkolenia: Organizowanie warsztatów i szkoleń na temat recyklingu tonerów może pomóc w edukacji mieszkańców i zwiększeniu świadomości ekologicznej. Uczestnicy mogą nauczyć się, jak prawidłowo segregować odpady, jakie korzyści płyną z recyklingu i jakie są zagrożenia związane z niewłaściwą utylizacją tonerów.
 • Kampanie społeczne: Kampanie informacyjne i promocyjne mogą zachęcić ludzi do aktywnego udziału w akcjach recyklingu tonerów. Mogą one przybierać formę plakatów, ulotek, spotów reklamowych czy akcji w mediach społecznościowych.
 • Programy lojalnościowe: Firmy mogą stworzyć programy lojalnościowe dla klientów, którzy regularnie oddają zużyte tonery do recyklingu. Mogą one oferować różnego rodzaju nagrody, takie jak zniżki, produkty czy usługi.

 Gdzie można oddać zużyte tonery?

 • Punkty recyklingu: W wielu miastach istnieją specjalistyczne punkty recyklingu, które zajmują się przetwarzaniem zużytych tonerów. Są one często oznaczone specjalnymi symbolami i informacjami na temat tego, jakie odpady można tam oddać.
 • Usługi odbioru tonerów: Niektóre firmy oferują usługi odbioru tonerów bezpośrednio z domów i biur. Dzięki temu proces recyklingu jest jeszcze prostszy i bardziej wygodny. Firmy te często oferują również specjalne pojemniki do zbierania tonerów, które są później odbierane i przetwarzane.

 Kto zajmuje się odbiorem zużytych tonerów.

 • Specjalistyczne firmy: Istnieje wiele firm specjalizujących się w odbiorze i przetwarzaniu zużytych tonerów. Dzięki ich profesjonalizmowi i doświadczeniu proces recyklingu jest efektywny i bezpieczny dla środowiska.
 • Zakład Przetwarzania ZSEiE Esbud: Jako lider w branży recyklingu tonerów, oferuje kompleksowe usługi w zakresie odbioru i przetwarzania zużytych tonerów. Firma korzysta z nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań, które gwarantują, że każdy toner zostanie przetworzony w sposób ekologiczny i z korzyścią dla środowiska.

Skorzystaj z naszych usług !