Podczas spalania śmieci w domowych piecach powstają substancje szkodliwe dla ludzi i środowiska naturalnego. Należą do nich między innymi pyły powodujące zanieczyszczenie metalami ciężkimi, tlenek azotu, który uszkadza płuca czy tlenek węgla powodujący ból głowy, nudności oraz podwyższone tętno. W dymie znajduje się chlorowodór, dwutlenek siarki, cyjanowodór, a także rakotwórcze dioksyny. Niestety wciąż dochodzi do sytuacji, gdy spalane są paliwa, niezgodne z przeznaczeniem naszych domowych pieców. Do jakich instytucji zgłaszać takie wykroczenia? Czy można to zrobić anonimowo?

Jak zgłosić palenie śmieci?

Palenie śmieci szkodzi ludziom i środowisku. Troska o ochronę środowiska to nie tylko obowiązek odpowiednich władz. Smog i zatrute powietrze wpływają na zdrowie każdego obywatela. Urzędnicy nie są w stanie dotrzeć do każdego, kto łamie prawo, dlatego, jeśli tylko zauważysz przestępstwo, natychmiast je zgłoś. Jak to zrobić? Możesz skontaktować się z Urzędem miasta lub gminy mailowo, lub napisać protokół w danej instytucji. Jako dowód w postępowaniu może posłużyć ci pobrana próbka z paleniska.

Czego nie wolno spalać w domowych piecach?

 • książek, kolorowych gazet, opakowań na jajka,
 • płyt wiórowych i MDF,
 • zużytych opon i innych odpadów z gumy,
 • opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,
 • opakowań po farbach i lakierach,
 • plastikowych toreb z polietylenu,
 • chemikaliów oraz opakowań z tworzyw sztucznych,
 • ubrań, kaloszy, pieluch,
 • lakierowanego drewna,
 • plastikowych pojemników i butelek po napojach,
 • worków foliowych i butelek PET.

Gdzie zgłosić palenie śmieci?

Niestety rocznie z powodu smogu umiera w Polsce ponad 46 tys. ludzi. Przyjęta w 2015 r. tzw. ustawa antysmogowa ma na celu ochronę środowiska, poprawę jakości powietrza, którym oddychamy i walkę ze smogiem w poszczególnych województwach. Od 1 listopada 2018 roku Straż miejska może karać mandatem za nieprzestrzeganie przepisów wynikających z ustawy antysmogowej, na przykład palenie odpadów w kominku, piecu, kotle czy stosowanie jednego z zakazanych paliw. Kiedy zauważysz, że ktoś pali śmieci, zadzwoń do Straży miejskiej i poinformuj o swoich podejrzeniach. Urzędnicy muszą przyjąć zawiadomienie i przeprowadzić niezbędne czynności wyjaśniające.

Co możesz zrobić, jeśli w twojej miejscowości nie ma Straży miejskiej? Za kontrolę przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska odpowiedzialny jest starosta, wójt, burmistrz lub prezydent. Wykroczenie możesz zgłosić również do tych urzędników. Ich obowiązkiem jest podjęcie dalszych czynności wyjaśniających. Jeżeli osoba kontrolowana będzie utrudniać im zadanie może podlegać karze pozbawienia wolności do lat 3.

Czy możliwe jest anonimowe zgłoszenie palenia śmieci?

Masz podejrzenia, że ktoś w twoim otoczeniu pali niedozwolone odpady? Wyczułeś charakterystyczny zapach palonego plastiku? Przede wszystkim zacznij od rozmowy. Powiedz podejrzanemu, że takie zachowanie ma negatywny wpływ na środowisko. Jeśli jednak jest nim twój sąsiad i nie masz odwagi zwrócić mu uwagi albo chcesz uniknąć konfliktu, możesz zgłosić sprawę anonimowo. Skontaktuj się ze Strażą miejską lub zadzwoń do Urzędu miasta, lub gminy. Ich zadanie polega na kontrolowaniu czy w gospodarstwach domowych nie spala się śmieci. Jeśli otrzymają zgłoszenie, muszą interweniować. Twojemu sąsiadowi może grozić mandat w wysokości od 20 do 500 zł, jeżeli kontrolę przeprowadza Straż miejska.

Palenie niedozwolonych śmieci bardzo obciąża organizm. Na szkodliwe działanie trującego dymu najbardziej narażone są dzieci, kobiety w ciąży i osoby starsze. Należy spalać w domowych piecach wyłącznie te paliwa, dla których zostały one zaprojektowane. Jeżeli zauważysz łamanie przepisów wynikających z ustawy antysmogowej, koniecznie poinformuj o tym odpowiednie instytucje. Pamiętaj, że jakość powietrza w Polsce leży w interesie nas wszystkich. Każdy może się przyczynić do poprawy stanu środowiska. Nie ignoruj komina sąsiada dymiącego w zastraszający sposób.