Intuicyjnie każdy z nas wyobraża sobie czym są odpady niebezpieczne. To odpady, które mogą stanowić szczególne zagrożenie dla środowiska. I w zasadzie to się zgadza. Częściej jednak kojarzymy tego rodzaju śmieci z działalnością wielkiego przemysłu. Poniekąd słusznie, ponieważ największymi wytwórcami odpadów problemowych są przemysł właśnie, a także rolnictwo i usługi medyczne, ale uwaga – generatorem śmieci o podwyższonym zagrożeniu są także gospodarstwa domowe.

Czym są odpady niebezpieczne?

Odpady niebezpieczne dokładniej rzecz biorąc, stanowią szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego. Gospodarka nimi wymaga odpowiedniego podejścia i wyjątkowej kontroli, bowiem substancje toksyczne uwolnione do ekosystemu powodować mogą skażenie gleb i wód, po czym następnie trafiać do łańcucha pokarmowego. Czyli ostatecznie do naszych żołądków.

Jako odpady niebezpieczne klasyfikowane są wszystkie te, które posiadają przynajmniej jedną z następujących cech – są toksyczne, trujące, żrące, wybuchowe, łatwopalne, drażniące, rakotwórcze, ekotoksyczne lub zakaźne. Pełną listę kryteriów można znaleźć w rozporządzeniu Komisji Europejskiej. Do tego dokumentu odwołuje się krajowa ustawa o odpadach.

Odpady niebezpieczne, które możesz spotkać w gospodarstwie domowym.

Oto lista rzeczy, które w twoim domu mogą stać się odpadami niebezpiecznymi, a nieprawidłowo wyrzucone stanowić wysokie zagrożenie dla otoczenia:

 • przeterminowane leki
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, lodówki, żelazka, komputery itp.)
 • zużyte świetlówki i żarówki energooszczędne, utylizacja świetlówek i żarówek jest niezbędna
 • odpady azbestowe
 • stare farby, lakiery, rozpuszczalniki, środki czyszczące
 • termometry
 • opakowania dezodorantów
 • baterie i akumulatory
 • przepracowane oleje silnikowe, smarowe
 • chemikalia fotograficzne
 • środki ochrony roślin
 • inne odpady przemysłowe

Co ułatwi rozpoznanie odpadów niebezpiecznych?

W zorientowaniu się, czy mamy do czynienia z odpadami niebezpiecznymi powinny pomóc nam specjalne oznaczenia umieszczane na produktach. Ustawa o odpadach przewiduje, że sprzęt elektroniczny, sprzęt elektryczny, baterie oraz akumulatory winny posiadać oznaczenie przekreślonego kosza. Uwaga na leki. Na nich nie znajdziemy specjalnych ostrzeżeń, mimo że po przeterminowaniu klasyfikowane są one jako odpady niebezpieczne i nie mogą być wyrzucane ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Na opakowaniach leków znajdziemy jedynie informację zalecającą postępowanie według lokalnego prawa.

Jak pozbyć się odpadów niebezpiecznych w sposób właściwy?

Wyrzucanie odpadów niebezpiecznych razem z odpadami komunalnymi grozi wysoką karą finansową. Sposobów, by zrobić to właściwie jest kilka. Stare leki możemy oddać do aptek, do specjalnie umieszczonych w tym celu pojemników. Zużyty sprzęt elektroniczny do sklepu, w momencie zakupu nowego. Coraz więcej sklepów przewiduje także możliwość oddania starych baterii.

Możemy też odszukać miejsce, gdzie prowadzone są nieograniczone zbiórki tego rodzaju odpadów. W każdej gminie powinien działać PSZOK, czyli Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Każdy mieszkaniec może przywieźć do takiego punktu odpady niebezpieczne i nieodpłatnie je tam zostawić. Nasza firma oferuje odbiór i wywóz odpadów przemysłowych w Poznaniu z firm i zakładów. Skontaktuj się z nami i dopytaj o szczegóły!