Statystyczny Polak wyrzuca rocznie niemal 100 butelek PET, co przekłada się na kilkadziesiąt tysięcy ton tych opakowań w skali roku. To bardzo dużo. Główny problem z tego typu opakowaniami polega na tym, że zajmują dużo miejsca. Sprawę utrudnia fakt, iż jedna butelka potrzebuje na rozkład aż 500 lat! Z tego względu organizuje się zbiórkę opakowań PET, które następnie poddawane są recyklingowi.

Jak przebiega recykling butelek PET?

1. Zbiórka butelek PET

Proces recyklingu zaczyna się od selektywnej zbiórki. Do tego celu służą specjalnie oznaczone pojemniki. Powinno się zwracać uwagę, by przed wyrzuceniem butelki do kontenera odkręcić zakrętkę, a następnie zgnieść opakowanie. W ten sposób zaoszczędzimy dużo miejsca w pojemniku, do którego zmieści się więcej zgniecionych butelek. Jeśli chodzi o nakrętki, można je wyrzucić osobno albo przeznaczyć osobom lub organizacjom zajmującym się ich zbiórką. Pozyskane w ten sposób nakrętki są sprzedawane, a pieniądze w ten sposób uzyskane mogą być przekazane na szczytny cel.

2. Selekcja wtórna

Zebrane przy pomocy zbiórki selektywnej opakowania zostają następnie poddane selekcji wtórnej. W sortowniach następuje podział butelek ze względu na kolor. Następnie są zgniatane i w postaci bel zostają przetransportowane do zakładu przetwórczego – tu zaczyna się właściwy proces recyklingu. Bele zostają rozpakowane, a następnie wstępnie usuwane są etykiety, klej oraz pozostałe zanieczyszczenia.

3. Oczyszczenie i mielenie butelek PET

Kolejny etap polega na mieleniu oczyszczonych butelek na płatki PET. Zmielone płatki zostają ponownie poddane oczyszczaniu, tym razem przy pomocy urządzeń mechanicznych. Za pomocą strumienia powietrza usuwane są lżejsze materiały takie jak naklejki, piasek od cięższych płatków. Po krystalizacji i wysuszeniu materiału powstaje granulat, który może zostać ponownie wykorzystany w procesie produkcji butelek PET. Trzeba zaznaczyć, że z wykorzystaniem tak otrzymanego granulatu z recyklingu mogą być produkowane tylko butelki do stosowania w chemii gospodarczej. Ze względu na wymogi sanitarne, nie może być wykorzystany przy produkcji opakowań spożywczych.

Co powstaje z przetworzonych butelek PET?

Recykling opakowań PET służy ponownemu wykorzystaniu materiału w produkcji nie tylko butelek. Granulat z plastikowych butelek może być zastosowany do produkcji polaru, który zachowuje dobre właściwości cieplne. Obliczono, że do wyprodukowania jednej bluzy z tego materiału potrzeba 35 butelek. Z włókien poliestrowych produkuje się również inne produkty z branży odzieżowej, takie jak ubrania narciarskie, namioty czy plecaki.

Recykling butelek PET to proces przeprowadzany nie tylko ze względów ekologicznych. Ważną rolę odgrywa także aspekt ekonomiczny. W przypadku opakowań plastikowych świetnie sprawdza się ogólna idea przyświecająca odzyskowi surowców. W ten sposób oszczędzamy zasoby naturalne Ziemi, a pozyskane materiały dostają drugie życie.