Co to jest PSZOK?

PSZOK (punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych) to miejsce, w którym można oddać różnego rodzaju odpady, które nie są przyjmowane do zwykłej zbiórki odpadów komunalnych. Jest to swego rodzaju specjalny punkt, który umożliwia selektywną zbiórkę odpadów i właściwe zarządzanie środowiskiem w sposób zrównoważony.

PSZOKami zarządzają zwykle władze lokalne lub organizacje zajmujące się gospodarką odpadami. Ich celem jest umożliwienie mieszkańcom i firmom sprawnego pozbywania się odpadów, których nie można wyrzucać do zwykłych pojemników.

PSZOK – co można oddać?

W PSZOKach można często oddać takie odpady jak:

 1. Zużyte baterie i akumulatory
 2. Chemikalia (np. farby, rozpuszczalniki, środki czyszczące)
 3. Odpady elektroniczne (np. stare telewizory, telefony komórkowe, komputery)
 4. Opony
 5. Meble
 6. Sprzęt AGD (np. lodówki, pralki, kuchenki)
 7. Opakowania wielomateriałowe (np. tworzywa sztuczne, metal, szkło)
 8. Przeterminowane leki
 9. Odpady budowlane

Należy zauważyć, że niektóre rodzaje dopuszczalnych odpadów mogą się różnić w zależności od lokalizacji i charakterystyki konkretnego PSZOKa. Zalecamy skontaktowanie się z lokalnym zakładem gospodarki odpadami w PSZOKu lub podobnym w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat zbierania i przetwarzania odpadów w Twojej okolicy.

Gdzie znajduje się PSZOK w Poznaniu?

Mówiąc dokładniej, miasto Poznań posiada trzy oddzielne punkty zbiórki odpadów komunalnych zarządzane przez lokalną firmę. Pierwszy z tych punktów znajduje się pod adresem 28 Czerwca 1956 r. 284, drugi przy ul. Wrzesińskiej 12 i trzeci przy ul. Meteorytowej 1, zlokalizowanej w Suchym Lesie, gdzie zlokalizowane jest składowisko. Wszystkie te miejsca są ważnymi ośrodkami sprawnego zbierania odpadów komunalnych, które odgrywają kluczową rolę w zrównoważonym rozwoju miasta.

Zapewnienie mieszkańcom kilku składowisk to ważny krok w kierunku ochrony środowiska i propagowania świadomego gospodarowania odpadami. Wraz z lokalnym udziałem i wydajną infrastrukturą te punkty odpadów w Poznaniu staną się ośrodkami, w których społeczność będzie mogła aktywnie uczestniczyć w tworzeniu bardziej ekologicznego środowiska.

Kto może oddać odpady do poznańskiego PSZOK?

Zasadniczo możliwe jest dostarczanie odpadów do Poznań PSZOK (opcjonalny punkt zbiórki odpadów komunalnych) w Poznaniu od różnych grup osób i społeczności. Oto kilka ogólnych informacji na ten temat:

 • Mieszkańcy: PSZOK Poznań jest ogólnodostępny dla mieszkańców miasta. Oznacza to, że mieszkańcy Poznania, których siedziba znajduje się w mieście, mogą skorzystać z usług PSZOKa w zakresie sprawnego unieszkodliwiania różnego rodzaju odpadów.
 • Firmy: W niektórych przypadkach PSZOK Poznań może również przyjmować odpady od firm. Proces ten może jednak podlegać ograniczeniom, wymaganiom dotyczącym dokumentacji lub opłatom. W celu uzyskania szczegółowych informacji w tej sprawie warto skontaktować się ze Sprzątaniem Miasta Poznania lub innym organem zarządzającym PSZOKiem.

Należy pamiętać, że procedury i warunki przyjmowania odpadów w PSZOKu mogą ulec zmianie, dlatego zawsze należy skontaktować się z lokalnym PSZOKiem lub odpowiednimi władzami miasta Poznania, aby uzyskać najbardziej aktualne i dokładne informacje na temat kwalifikacji i procedur dla pewnych grup ludzi.

Czy w PSZOK się płaci?

Opłaty za korzystanie z PSZOKa (opcjonalnego punktu zbiórki odpadów komunalnych) mogą się różnić w zależności od lokalizacji i praktyk na danym terenie. W niektórych przypadkach korzystanie z PSZOKa jest bezpłatne,  w niektórych przypadkach może obowiązywać opłata lub opłata za określone odpady. Za odpady trudne w obróbce, drogie lub wymagające specjalnego postępowania, takie jak odpady budowlane, niebezpieczne chemikalia lub odpady elektryczne, może zostać naliczona opłata.

Celem takich działań jest pokrycie kosztów związanych z zagospodarowaniem tego rodzaju odpadów. Warto wiedzieć, że politykę płatniczą PSZOKa można ustalić na poziomie lokalnych władz czy organizacji zajmujących się gospodarką odpadami. W związku z tym najlepiej zapytać lokalny PSZOK lub właściwy zakład gospodarki odpadami w Twojej okolicy, aby uzyskać więcej informacji na temat ewentualnych opłat związanych z korzystaniem z PSZOKa.

Czego i od kogo nie przyjmuje PSZOK w Poznaniu?

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Poznaniu nie przyjmuje następujących odpadów:

 • Niesortowane (zmieszane) odpady komunalne.
 • Odpady zawierające azbest.
 • Części samochodowe, takie jak szyby, zderzaki, reflektory i części karoserii.
 • Opony do samochodów ciężarowych i maszyn rolniczych.
 • Zmieszane odpady budowlane.
 • Odpady poprodukcyjne.
 • Odpady w nieszczelnych opakowaniach (dotyczy odpadów opakowaniowych).
 • Odpady nieoznakowane, bez możliwości identyfikacji (bez etykiet).

Odpady z gospodarstw domowych dostarczane do PSZOK muszą być wstępnie posegregowane przez dostawców i nie mogą być zanieczyszczone innymi odpadami. Muszą być umieszczone luzem w kontenerach/kontenerach lub w wyznaczonych miejscach zgodnie z zaleceniami służby technicznej PSZOK.

Odpady niebezpieczne należy umieszczać w odpowiednich pojemnikach/pojemnikach  z zachowaniem szczególnej ostrożności w obecności obsługi technicznej PSZOK. Bioodpady należy wsypywać z worków do pojemników z odpowiednimi oznaczeniami. Tnij gałęzie, krzewy i choinki o maksymalnej długości 30 cm i kubaturze do 2 m3.

Odpady wymagające opakowania należy umieścić w zamkniętych i nieuszkodzonych pojemnikach. Muszą również posiadać informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadu. Meble i inne odpady wielkogabarytowe dostarczane do PSZOK muszą być opróżnione z zawartości i nie mogą zawierać innych odpadów. W miarę możliwości meble drewniane (szafy, kredensy, regały) zaleca się rozbierać na poszczególne elementy.

Opony dostarczane do PSZOK-u mogą pochodzić wyłącznie z rowerów, motorowerów, wózków dziecięcych, motocykli i monocykli oraz samochodów osobowych, które nie są wykorzystywane do celów zawodowych.

Pamiętaj, że odpady mogą być dostarczane do PSZOK tylko pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Przekroczenie tego limitu może uniemożliwić przyjęcie odpadów w PSZOK. Aby zapewnić sprawną i efektywną selektywną zbiórkę odpadów w  PSZOK w Poznaniu, ważne jest przestrzeganie powyższych wytycznych dotyczących rodzajów odpadów, sortowania, pakowania i sposobu dostawy.

Pracownicy PSZOK udzielają informacji i pomocy w prawidłowym postępowaniu z transportem odpadów. Pamiętajmy o odpowiedzialnym gospodarowaniu odpadami i dbajmy o środowisko naturalne poprzez odpowiednie segregowanie i dostarczanie do odpowiednich miejsc, takich jak PSZOK, który umożliwia recykling i właściwą gospodarkę odpadami.

Jakie dokumenty na PSZOK?

Dokumenty wymagane przy wizycie na PSZOKu (Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) mogą się różnić w zależności od lokalizacji i przepisów obowiązujących w danym regionie. Oto ogólne wytyczne dotyczące dokumentów, które mogą być wymagane:

 1. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości: Przy wizycie na PSZOKu może być wymagane okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość, takiego jak dowód osobisty, paszport lub inny identyfikator.
 2. Meldunek lub potwierdzenie zamieszkania: W niektórych przypadkach konieczne może być udokumentowanie swojego miejsca zamieszkania w określonym obszarze, na przykład poprzez przedstawienie meldunku lub innych dokumentów potwierdzających zamieszkanie w danej miejscowości.
 3. Potwierdzenie przynależności do firmy: Jeśli jesteś reprezentantem firmy, może być wymagane przedstawienie dokumentu potwierdzającego, że jesteś uprawniony do oddawania odpadów w imieniu przedsiębiorstwa. Może to być np. umowa o świadczenie usług, pełnomocnictwo lub inne dokumenty potwierdzające Twoje uprawnienia.

Ważne jest, aby skonsultować się z lokalnym PSZOKiem lub odpowiednim organem zarządzającym odpadami w Twojej okolicy, aby uzyskać dokładne informacje na temat wymaganych dokumentów. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że spełniasz wszelkie lokalne wymagania i procedury dotyczące oddawania odpadów na PSZOKu.

Odpady z firmy – czy zostaną przyjęte w PSZOK?

W PSZOK w Poznaniu zazwyczaj przyjmuje się odpady komunalne od mieszkańców, a nie odpady firmowe. PSZOK ma na celu zapewnienie selektywnej zbiórki i przetwarzania odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Odpady komercyjne, takie jak odpady z firm, zazwyczaj podlegają innym przepisom i procedurom dotyczącym gospodarki odpadami.

Odbiorem odpadów od firm i instytucji oraz zagospodarowaniem odpadów poprodukcyjnych zajmują się wyspecjalizowane firmy posiadające stosowne zezwolenia w zakresie transportu oraz odbioru odpadów.