• Post category:Recykling

Popularność trendu ekologicznego dotyczy każdego sektora gospodarki, w tym branży elektronicznej i urządzeń chłodniczych. Są one niezbędnym urządzeniem każdego domu, sklepu oraz miejsca pracy. Jednak ze względu na substancje, jakie zawierają, wymagają szczególnej uwagi podczas procesu recyklingu, który w tym przypadku jest bardziej skomplikowany niż przy pozostałych sprzętach.

Dlaczego należy poddawać sprzęt chłodniczy recyklingowi?

Kilka lat temu największy problem w przypadku lodówek czy chłodziarek stanowił ulatniający się z nich freon – substancja uznana za czynnik niebezpieczny dla środowiska, który wpływa na zanikanie warstwy ozonowej atmosfery ziemskiej. Fakt ten potwierdziło wiele badań, w efekcie czego wprowadzono zakaz wykorzystywania freonu, zastępując go inną, nieszkodliwą substancją. W wielu domach jednak wciąż znajdują się lodówki z freonem – ich prawidłowy recykling jest zatem niezwykle istotny dla środowiska.

Przebieg utylizacji sprzętu chłodniczego

Recykling sprzętu chłodniczego powinno się zlecać specjalistycznej firmie, w której zatrudnieni pracownicy posiadający świadectwa kwalifikacji zgodne z ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową. Pierwszą czynnością wykonywaną przez specjalistę takiej instytucji jest odsysanie gazów z instalacji przy pomocy stacji do odzysku czynników chłodniczych. W dalszej kolejności następuje odzysk oleju chłodniczego oraz usunięcie kompresora. Proces utylizacji sprzętu chłodniczego kończy demontaż obudowy.

Po zakończeniu procesu recyklingu, warto skontaktować się z fundacją PROZON, by uzyskać informację czy niebezpieczny czynnik z danego urządzenia został już do niej przekazany czy jeszcze nie. Celem tej instytucji jest niwelowanie użycia freonów oraz ograniczenia ich emisji do atmosfery. Jest to jedyna w Polsce jednostka, która zajmuje się odnową i zbiórką zużytych substancji.

Ze względu na niebezpieczeństwo czynnika chłodzącego i przeprowadzenie recyklingu urządzeń, w których jest on wykorzystywany powstało wiele dokumentów prawnych odnoszących się do samego czynnika, jak i procesu jego wydobycia. Są to między innymi takie akty, jak:

– ustawa o odpadach, która została uchwalona w 2012 roku;

– rozporządzenie nr 2037/2000, które obowiązuje w krajach Unii Europejskiej od 2002 roku. Dokument ten zakazuje przeprowadzania procesu recyklingu bez wcześniejszego odzysku substancji niebezpiecznych, które znajdują się w sprzętach chłodniczych, mających wpływ na środowisko;

– ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową z 2004 roku;

– ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 2005 roku.

Recyklingu urządzeń chłodniczych nie powinno się wykonywać na własną rękę, gdyż jest to proces niebezpieczny. Jeżeli dana lodówka czy klimatyzator nie nadaje się do użytku, należy przekazać sprzęt dla wykwalifikowanego pracownika, który wykona to zgodnie z wytycznymi, a następnie odzyskany czynnik przekaże fundacji PROZON.

Skorzystaj z naszych usług !

[ut_button color=”theme-btn” target=”_self” link=”https://esbud.pl/oferta/recykling-sprzetu-elektronicznego/” size=”small” shape=”round” ]ODBIÓR ELEKTROŚMIECI[/ut_button]