W ostatnich kilku latach tematyka recyklingu jest coraz częściej poruszana. Wiele się mówi o jego zaletach oraz stwarzanych przez niego możliwościach. Jednak pomimo obecności tego pojęcia w mediach tradycyjnych i społecznościowych nadal niewiele osób potrafi je poprawnie zdefiniować, a o jego rodzajach wiedzą naprawdę nieliczni. Z tego względu przygotowaliśmy dla Was krótką „ściągawkę” o recyklingu. Zachęcamy do lektury, bo naprawdę warto! Gotowi?  

Recykling – co oznacza tajemnicze pojęcie?

Wielu z nas nie potrafi poprawnie nazwać i zdefiniować recyklingu, choć kojarzy, na czym polega albo jak przebiega ten proces. Otóż recykling to proces, który polega na powtórnym wykorzystaniu odpadów do produkcji nowego produktu. Pozyskane w ten sposób materiały są wykorzystywane do produkcji nowych wyrobów.

Recykling stanowi jeden z możliwych sposobów ochrony środowiska naturalnego. Zapewnia on ograniczenie wykorzystania złóż naturalnych, a także zmniejszenie nieustannie rosnącej ilości odpadów. Pozwala także na efektywne wykorzystanie odpadów przy możliwie najmniejszym nakładzie surowcowym i energetycznym.

Jakie materiały podlegają recyklingowi?  

Odpady, jakie w późniejszym czasie mają zostać poddane recyklingowi, w największej ilości pochodzą z gospodarstw domowych. Każdy z nas powinien je odpowiednio segregować i wrzucać do odpowiednich koszy/worków na śmieci. Dzięki odpowiedniemu segregowaniu śmieci każdy z nas przyczynia się do działań recyklingowych. W jakich zatem pojemnikach należy gromadzić poszczególne odpady?

Poniżej mała ściągawka, do jakich kontenerów powinniśmy wrzucać poszczególne rodzaje odpadów:

 • zielony – szkło;
 • niebieski – papier;
 • żółty – plastik;
 • czerwony albo pomarańczowy – metale;
 • brązowyodpady biodegradowalne (czyli chwasty, trwa, resztki żywności).

Czy recykling w ogóle ma sens?

Wielu z nas, pomimo zgadzania się z koniecznością podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego zastanawia się, czy recykling ma jakiś głębszy sens. Zacznijmy od najprostszej rzeczy. Otóż wszystkie kupowane przez nas produkty wyprodukowane są z papieru, plastiku czy szkła, a więc tworzyw nadających się do ponownego wykorzystania. Jeżeli je odpowiednio posegregujemy to nie będą one już bezużytecznymi śmieciami, ale wartościowym surowcem. Wielu z nas nawet nie zdaje sobie sprawy, że ma wpływ na to co dzieje się z odpadami? Zdziwieni? Już stając przed koszem na śmieci, decydujemy o dalszej ich przyszłości. Zasada 5R doskonale pomaga wdrożyć zasady recyklingu do naszego życia. Jeżeli odpowiednio posegregujemy odpady to, dajemy im drugie życie. Będą nam służyć pod postacią innych przedmiotów. Świetnie, nieprawdaż?

Niestety nadal pokutują w nas mity, że nasza praca dotycząca segregacji odpadów wykonana w domu idzie na marne. Któż z nas nie słyszał o jednej śmieciarze zbierającej posegregowane odpady. Nic bardziej mylnego. Obecnie, te nowoczesne pojazdy mają podział na przegrody, do których trafia tylko jeden rodzaj odpadów. Dodatkowo odbiór segregowanych odpadów jest tańszy niż tych niesegregowanych. Oprócz dbałości o środowisko, dbamy również o własny budżet.

Jakie są etapy recyklingu?  

Proces recyklingu składa się z pięciu etapów, które zostały przedstawione poniżej. Jesteś zainteresowany jak z bezużytecznego odpadu wytworzyć nowy, wartościowy produkt? Na pewno tak, więc uchylamy rąbka tajemnic związanych z przebiegiem tego procesu.

 • Pierwszy etap, czyli segregacja polega na posortowaniu śmieci biorąc pod uwagę kryterium ich rodzaju. Najbardziej efektywne i zarazem najtańsze jest segregowanie odpadów w miejscu ich powstawania, czyli przedsiębiorstwach oraz gospodarstwach domowych.
 • Drugi etap, czyli rozdrabnianie opiera się na rozdrobnieniu w specjalnych młynach odpadów niemogących być poddanych dalszej obróbce w aktualnej formie.
 • Trzeci etap to mycie odpadów zarówno plastikowych, jak i szklanych. Zazwyczaj śmieci te są mocno zanieczyszczone, więc poddawane są kąpieli w specjalnych wannach ze środkami czyszczącymi. Następnie zostają osuszane.
 • Czwarty etap to wytłaczanie polegające na wytworzeniu produktu końcowego.
 • Piąty etap stanowią pozostałe czynności, takie jak magazynowanie czy działania zabezpieczające.

Rodzaje recyklingu bez tajemnic  

Recykling to złożony proces, który posiada także kilka rodzajów. Ze względu na kryterium specyfiki obróbki dzielimy go na recykling:

 • termiczny – dotyczy pozyskiwania energii z odpadów;
 • materiałowy – opiera się na pozyskiwaniu tworzyw z odpadów;
 • organiczny – proces przebiega przy pomocy mikroorganizmów, a w jego wyniku powstaje metan bądź materia organiczna;
 • chemiczny – dotyczy przetwarzania odpadów na produkty mające inne właściwości fizyczno-chemicznych;
 • surowcowy – opiera się na przetworzeniu odpadów do ich pierwotnej, surowcowej postaci.

Ze względu na zastosowanie recykling można podzielić na:

 • ponowne zastosowanie – odpady zostają wykorzystane ponownie po niedużej obróbce, np. butelki zwrotne;
 • dalsze zastosowanie – po obróbce biologicznej, chemicznej lub fizycznej odpady zostają zastosowane ponownie w nowym produkcie, np. granulacja tworzyw sztucznych;
 • ponowne użytkowanie – odpady zostają ponownie wprowadzone do produkcji, np. regeneracja łożysk wprowadzona przez firmę SKF.

Każdy z nas, bez wyjątku, powinien dbać o środowisko. To nie jest zadanie skierowane tylko do nielicznych z nas. Recykling to jedna z efektywnych metod, pozwalających dać przedmiotom drugie życie. Jest on szczególnie ważnym elementem gospodarki w państwach rozwiniętych. Daje możliwość nie tylko zmniejszenia ilości odpadów, ale również wykorzystania ograniczonych surowców naturalnych. Jednakże mieszkańcy naszego kraju nadal mają relatywnie wiedzę na ten temat. Z tego względu warto podejmować kampanie edukacyjne na ten temat.