Co zaliczamy do odpadów biodegradowalnych? Tego rodzaju śmieci mogą przysparzać nam najwięcej problemów. Od stycznia 2021 roku będziemy musieli je odpowiednio segregować. Jak pozbywać się ich w sposób zgodny z prawem? Do jakiego pojemnika możemy je wyrzucać? Poznaj odpowiedzi na powyższe pytania.

Czy trzeba segregować odpady biodegradowalne?

Odpady biodegradowalne to stosunkowo nowy rodzaj śmieci, które obowiązkowo muszą być utylizowane w odpowiedni sposób. Takie odpady wrzucamy do brązowego pojemnika. Do 2021 roku w każdym domu i osiedlu będzie musiał stanąć taki kosz na śmieci.

Prawo nakazuje segregację odpadów, ale nie wszystkie gminy wprowadziły już takie zasady. Odpowiednie uchwały regulujące ten obowiązek muszą być przyjęte do stycznia 2021 roku. Informacje na temat miejscowych ustaleń możemy sprawdzić na stronie internetowej lokalnego samorządu. Większość gmin wprowadziła już nowe ustalenia i na ich terenie trzeba się stosować do zasad segregacji odpadów biodegradowalnych. Ignorowanie tych przepisów może nieść ze sobą karę w postaci wyższej opłaty za wywóz śmieci.

Co można wrzucać do pojemnika na bioodpady?

Pojemnik na bioodpady
Pojemnik na bioodpady

Odpady biodegradowalne to odpadki organiczne, ulegające naturalnemu rozkładowi, powstające w naszych domach z resztek jedzenia lub roślin. Co zaliczamy do odpadów biodegradowalnych?

To między innymi resztki owoców i warzyw, ścięte trawy, liście, grzyby i resztki z obierania grzybów, orzechy, mus jabłkowy, suszone owoce, przetwory owocowo-warzywne, ścięte gałązki z drzew, krzewów i żywopłotów, łupiny orzechów, igliwie, szyszki, kwiaty, chwasty, nieprzetworzone resztki żywności pochodzenia roślinnego, fusy z kawy, obierki, skorupki jaj,  zawartość konserw warzywno–owocowych, czerstwe pieczywo itp.

Od 1 lipca 2017 roku w całej Polsce zaczęto dzielić odpady na cztery frakcje: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne oraz bioodpady. W każdym domu powinien się także znaleźć pojemnik na odpady zmieszane, czyli takie, które nie mogą być ponownie wykorzystane.

Czego nie można wrzucać do pojemnika na bioodpady?

Do odpadów biodegradowalnych nie zaliczamy i nie możemy wyrzucać do pojemnika na bioodpady:

 • resztek z obiadu,
 • zup,
 • kompotów,
 • soków,
 • napojów,
 • mięsa,
 • kości,
 • jedzenia przetworzonego,
 • serów,
 • kiełbas,
 • konserw,
 • niczego, co jest spleśniałe.

W brązowym pojemniku nie mogą również znaleźć się kości, mięso, kamienie, żwir, popiół, ziemia i odchody zwierzęce.

W czym wyrzucać bioodpady?

Worki kompostowalne na bioodpady
Worki kompostowalne na bioodpady

Odpadki ulegające biodegradacji powinny trafiać do kompostownika. Dlatego nie możemy takich śmieci wyrzucać w plastikowych workach i reklamówkach. Zapewniają one higienę i wygodę, ale podczas przetwarzania odpadów i tak muszą być rozerwane i oddzielone od resztek organicznych. Należałoby wyrzucać tego rodzaju śmieci luzem, bez opakowania lub używać specjalnych worków kompostowalnych, które rozłożą się razem z odpadkami.

Takie worki są zazwyczaj oznaczane specjalnym symbolem przypominającym roślinę, który świadczy o certyfikacie kompostowalności w instalacjach do przetwarzania odpadów. Kuchenne resztki można przepakować do papierowych torebek lub worków stworzonych ze starej niepotrzebnej gazety.

Dlaczego segregacja bioodpadów jest tak istotna?

Dzięki odpowiedniemu podziałowi odpadów w naszym gospodarstwie domowym ograniczamy tony śmieci, które zanieczyściłyby środowisko. Niektóre odpady są niebezpieczne i niosą zagrożenia dla zdrowia oraz życia ludzi czy zwierząt, a także przyczyniają się do jakości powietrza, którym oddychamy i wody, którą pijemy. Powinniśmy traktować segregację śmieci nie tylko jako wymóg unijny, ale osobisty obowiązek każdego z nas. Planeta to nasz dom, o który powinniśmy dbać, dokładając wszelkich starań, by był czysty i zadbany a biodegradacja jest jedną z takich rzeczy na która warto zwrócić uwagę.

Segregacja bioodpadów – korzyści:

 • lepsza jakość życia osób, które żyły wcześniej w zanieczyszczonych środowiskach,
 • oszczędność miejsc składowych odpadów,
 • zmniejszenie ilości wycinanych drzew,
 • zminimalizowanie degradacji krajobrazu,
 • oszczędność energii, wody, ropy, węgla, żelaza,
 • umożliwienie odzyskiwania surowców wtórnych.

Biodegradacja odpadów – na czym polega?

kompostowanie odpadow
Kompostowanie bioodpadów

Czym jest biodegradacja odpadów? To tlenowy lub beztlenowy rozkład związków organicznych na proste związki nieorganiczne. Uczestniczą w nim mikroorganizmy takie jak grzyby, bakterie, glony, dla których materia organiczna stanowi pożywienie.

Duże znaczenie mają także warunki środowiskowe. Mechanizm ten jest złożony i obejmuje wiele reakcji o charakterze chemiczno-biologicznym. Proces jest wykorzystywany w biologicznych oczyszczalniach ścieków, stawach biologicznych oraz składowiskach odpadów.

Teraz wiesz, już jak postępować z odpadami biodegradowalnymi. Są to różnego rodzaju odpadki organiczne, ulegające naturalnemu rozkładowi, powstające w naszych domach z resztek jedzenia lub roślin. Muszą znaleźć się w specjalnych brązowych pojemnikach na odpady. Nie możemy wyrzucać ich w plastikowych workach i reklamówkach, ale przeznaczonych do tego celu torbach kompostowalnych lub luzem. Dołóżmy starań, by zadbać o właściwą utylizację tego typu odpadów. Pamiętajmy, że chodzi o dobro nasze i całej planety.