Obecnie bardzo dużym problemem nękającym całą społeczność międzynarodową jest zbyt duża eksploatacja zasobów naturalnych biosfery przez zdecydowaną większość państw. Każdego dnia ludzie na całym świecie swoim działaniem bezpośrednio oddziałują na losy planety. Wpływ ten jest widoczny nawet podczas najprostszych czynności takich jak jazda samochodem, przygotowywanie posiłków czy palenie w domowym kominku.

Czym jest ślad ekologiczny?

Ekologiczny odcisk stopy (z ang. ecological footprint) mierzy zapotrzebowanie człowieka na zasoby naturalne biosfery, a następnie porównuje tę konsumpcję z umiejętnościami planety do jej regeneracji. W ten sposób można obliczyć liczbę globalnych hektarów powierzchni lądu i morza, które są potrzebne do ponownego wytworzenia zużytych dóbr oraz absorpcji odpadów w przeliczeniu na jedną osobę. Według raportu WWF, obecnie człowiek średnio zużywa potencjał regeneracyjny nie jednej, ale aż półtora Ziemi.

Jest wiele powodów przekraczania przez ludzi zasobów ekosystemu ziemskiego. Jednym z najważniejszych jest emitowanie do atmosfery tak dużej ilości związków węgla, że ani lasy ani oceany nie dają rady ich pochłonąć. Nadwyżka ta jest spowodowana również wycinaniem drzew w tempie, które uniemożliwia ich ponowny wzrost, a także połowem ryb w ilościach, których morza i oceany nie są w stanie odtworzyć. Konsumpcja ludzka dotyczy też wytwarzania odpadów oraz rodzaju i częstotliwości korzystania ze środków transportu.

Jak obliczyć ekologiczny odcisk stopy?

Ślad ekologiczny można obliczyć zarówno dla konkretnej osoby, jak również dla danego państwa czy regionu świata. Przy obliczaniu tej miary zwraca się uwagę na ilość emisji dwutlenku węgla, a także skonsumowanych w ciągu roku materiałów biologicznych. Za pośrednictwem strony internetowej organizacji WWF istnieje możliwość obliczenia własnego odcisku stopy. Poświęcając mniej niż 5 minut można dowiedzieć się nie tylko ile akrów Ziemi zużywamy na swoje codzienne potrzeby, ale również ile planet potrzebowalibyśmy, gdyby wszyscy ludzie na świecie uzyskali taki sam wynik testu.

Deficyt ekologiczny Polski jest wciąż wysoki, ale należy zwrócić uwagę, że zmniejsza się on systematycznie od kilku lat. Według raportu WWF Polska plasuje się na 20 miejscu w rankingu ecological footprint spośród 24 analizowanych państw Unii Europejskiej. Mniejszy ślad ekologiczny zostawiają tylko Słowacja, Bułgaria, Rumunia i Łotwa. W porównaniu z rokiem 1990 Polsce udało się zmniejszyć deficyt z 3,83 do 3,3 globalnych hektarów na mieszkańca. Warto jednak pamiętać, że Polacy wciąż prawie dwukrotnie przekraczają zasoby naturalne swojego kraju.